EN • NL
Ticketshop

Laus Polyphoniae

ADORATIO | Over heiligen, martelaren en geliefden
Laus Polyphoniae 2017 - Festival voor oude muziek - 24ste editie - 18-27 augustus 2017

Het oudemuziekfestival Laus Polyphoniae buigt zich over verering in de middeleeuwen en de renaissance. Religieuze adoratie van God, Jezus, de Maagd Maria en allerhande heiligen als bescherming tegen onheil en ziekten, maar evengoed de aanbidding van vrouwen en geliefden in talrijke wereldlijke chansons en madrigalen. En daarvoor was en is natuurlijk enkel de mooiste muziek goed genoeg! 

Meer informatie vanaf februari 2017. 

MORS | De eeuw van de zwarte dood
Laus Polyphoniae - Festival voor oude muziek - 23ste editie - 19-28 augustus 2016

Europa werd in de 14de eeuw geteisterd door rampen, tegenspoed en grote omwentelingen. De pest en de Honderdjarige Oorlog maakten miljoenen slachtoffers. Het continent was politiek verdeeld, niet in het minst door de strijd tussen de pausen in Avignon en Rome. Tegelijk was deze ‘waanzinnige eeuw’ een bloeiende periode voor de kunsten, met als beroemdste literaire voorbeelden Dante’s Divina Commedia, Boccaccio’s Decamerone en de Canterbury Tales van Chaucer.

Laus Polyphoniae 2016 richt zijn pijlen op de omwentelingen in de 14de-eeuwse muziek in die Europese context. In Frankrijk realiseerde Philippe de Vitry een muzikale kentering dankzij zijn traktaat Ars Nova. Het notatiesysteem kreeg een serieuze boost waardoor componisten complexere muziek konden schrijven, zoals blijkt uit de motetten, chansons en de Messe de Nostre Dame van Guillaume de Machaut.  De complexiteit werd op het einde van de 14de eeuw op de spits gedreven met de bijzonder verfijnde muziek van de ars subtilior. De Vitry’s invloed reikte tot in Italië, waar componisten prachtige motetten en werken in de volkstaal schreven. Op de Britse eilanden ontstond dan weer een heel eigen unieke polyfonie.

Tien zomerdagen lang komt de wereld van de 14de eeuw tot leven tijdens de concerten van Laus Polyphoniae op historische locaties in Antwerpen. Van de ellende van de zwarte dood, tot de pracht en praal aan het pauselijke hof in Avignon en staatsfeesten in Venetië.  

Laus Polyphoniae nodigde gevestigde waarden en jonge ensembles uit die de muzikale rijkdom verkennen van de Lage Landen, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje, Cyprus, Israël, Tsjechië en zelfs IJsland. Tijdens lecture-performances kan u zich verdiepen in de toenmalige uitvoeringspraktijk en de context van een van de belangrijkste handschriften uit die tijd. En zelfs de jongsten worden muzikaal verwend tijdens speciale babyconcerten.

 

EFFE-LABEL-COLOR_RGBAMUZ ontving in 2014 een Klara voor het festival Laus Polyphoniae | Elisabeth I en werd in 2015 (Laus Polyphoniae | Petrus Alamire) door de internationale EFFE-jury (Europe for Festivals, Festivals for Europe) erkend met het EFFE-label 2015-2016.