Ticketshop

Akadêmia o.l.v. Françoise Lasserre m.m.v. Jan Van Elsacker

In 1665 bevindt de tachtigjarige Heinrich Schütz zich aan de top van zijn kunst: de laatste tien jaar had hij o.a. Die Sieben Wortte en Die Geburt unsers Herren Jesu Christi gecomponeerd. In zijn drie passies lijkt de componist nochtans terug te grijpen naar het verleden: hij gebruikt het oude model van de Lutheriaanse responsoriale passie, zoals Antonio Scandello, zijn voorganger aan het hof van Dresden. In zijn Matthäus-Passion echter introduceert Schütz expressieve elementen in de redevoering van de personages – de Evangelist, maar ook Christus, Petrus, Pilatus – en kent hij de turbae een tot hiertoe onbekend geweld toe .Lang voor Johann Sebastian Bachs koralen hadden de componisten de gewoonte om op de cruciale momenten in het verhaal (zoals de vlucht van de volgelingen, de tranen van Petrus of de dood van Christus aan het kruis) motetten in te voegen die een commentaar toevoegen aan het liturgische relaas. Op dezelfde wijze voegt Akadêmia uittreksels van de bundel van de Geistliche Chormusik, de Geistliche Konzerte en de Cantiones sacrae in het passieverhaal.

Uitvoerders
Akadêmia
Françoise Lasserre: muzikale leiding
Jan Van Elsacker: tenor (Evangelist)