Ticketshop

Alla francesca

Tussen 1347 en 1350 veegde de pest maar liefst veertig procent van de Europese bevolking weg. Zij ging aan niemands deur voorbij: van boer tot priester, van koopman tot koning. De hele middeleeuwse maatschappij werd er danig door ontwricht en het trauma van de Zwarte Dood zinderde nog lang na. In het katholieke Europa groeide daarenboven het geloof dat de joden verantwoordelijk waren voor de pest, waardoor velen werden vermoord, verbrand of verbannen.Brigitte Lesne en haar ensemble Alla francesca schetsen tijdens dit concert een beeld van deze gruwel en de manieren waarop de middeleeuwse mens zich te midden van dit onheil trachtte staande te houden. Ballades, motetten en virelai’s van Guillaume de Machaut en de Duitse minnezanger Heinrich von Meissen, maar evengoed anonieme Hebreeuwse en Jiddische liederen getuigen van de ramp die over het Europese continent raasde.

Uitvoerders
Brigitte Lesne: zang, harp & muzikale leiding
Hélène Decarpignies: zang
Emmanuel Vistorky: zang
Marco Horvat: zang, citole & vedel
Vivabiancaluna Biffi: vedel
Pierre Hamon: fluiten & doedelzak