Ticketshop

Camerata Trajectina

Velen kennen de moraliserende gedichten van Jacob Cats uit de vroege schooltijd. Met het proza en de gedichten die hij in zijn vrije tijd schreef, drukte de raadspensionaris van Holland eeuwenlang zijn stempel op de Nederlandse en Vlaamse moraal. Minder bekend is dat Cats ook liederen dichtte, die destijds veel gezongen werden. Met name Cats’ Klagende Maagden waren geliefd: klaagzangen van maagden die ongelukkig getroffen waren door liefdespijlen, in hun oog, hart of zelfs in hun ‘maagdenkransje’.Jacob van Eyck was beiaardier in Utrecht en leverde met zijn akoestische analyses een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zuivere beiaards. Hij werd echter wereldberoemd door de publicatie van Der Fluyten Lust-Hof, een verzameling blokfl uitvariaties op populaire liedjes, die hij ’s avonds op het Janskerkhof speelde. Camerata Trajectina zingt de oorspronkelijke liederen met van Eycks virtuose blokfluitvariaties, evenals Cats’ vergeten Maagden-liederen.

Uitvoerders
Camerata Trajectina
Hieke Meppelink: zang
Nico van der Meel: zang
Saskia Coolen: blokfluit
Erik Beijer: viola da gamba
Louis Grijp: luit & muzikale leiding