Ticketshop

ClubMediéval & Peter Holvoet-Hanssen

Tijdens de middeleeuwen zuchtten de Italiaanse steden onder de voortdurende, interne strijd van twee politiek-maatschappelijke kampen: de pausgetrouwe Welfen (waaronder ook Dante Alighieri!) en de Ghibellijnen, die zich achter de keizer hadden geschaard. In handen van het jonge ensemble van Vlaams toptalent Thomas Baeté krijgt deze woelige broederstrijd muzikaal gestalte. Robert I van Napels, aanvoerder van de Welfen, wordt daarbij de spilfiguur: als aanhanger van paus Benedictus XII en mecenas van talrijke musici uit diens entourage in Avignon, kan Robert I worden verbonden aan de beroemde muziekcodices van Apt en Ivrea, waarin onder meer een aan hem opgedragen motet van Philippe de Vitry te vinden is. Met composities uit het Heilige Roomse Rijk verschijnen ook de Ghibellijnen ten tonele. Het resultaat wordt een artistiek steekspel, een zoektocht naar muzikale antithesen of verborgen harmonieën, gestoffeerd met topwerken uit de Ars Nova. Na het succes van vorig jaar, presenteren AMUZ en het Vredescentrum Antwerpen een nieuwe editie van het vredesconcert. Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen verplaatst zich als troubadour tussen de twee strijdende kampen.
 
I.s.m. Vredescentrum Antwerpen, www.vredescentrum.be
 
Uitvoerders
Peter Holvoet-Hanssen, tekst | Thomas Baeté, artistieke leiding