Ticketshop

Coro Casa da Música Porto & Psallentes♀

Het is soms verbazingwekkend welke bijzondere schatten zich in privébezit bevinden. Het manuscript van Alcobaça is zo’n voorbeeld. Het 16de-eeuwse koorboek bevat kleurrijk verluchte initialen, mooi detailwerk in de randversieringen en enkele rijk gedecoreerde folio’s met bladgoud. Het meest in het oog springende kenmerk van het handschrift is echter zijn gigantische formaat: 1,80 op 1,20 meter! Reusachtige koorboeken of ‘cantorales’ kwamen vooral voor in de 16de eeuw in het zuiden van Europa, maar ook in de Nieuwe Wereld zijn diverse exemplaren teruggevonden. Speciaal voor Laus Polyphoniae gaan het Vlaamse ensemble Psallentes♀ en het Portugese koor van het Casa da Música Porto de uitdaging aan om de gregoriaanse gezangen uit het privaat bewaarde manuscript van Alcobaça uit te voeren op het festivalpodium: een wereldpremière!

I.s.m. Casa da Música Portugal

Uitvoerders
Hendrik Vanden Abeele, artistieke leiding