Ticketshop

Daedalus

De renaissance staat geboekstaafd als bloeiende kunstperiode waarin Italië de toon aangaf. Verrassend genoeg is er niet veel muziek uit het 15de-eeuwse Italië bekend. In deze zogenaamde stomme periode ontstond een nieuwe stijl in het hart van de humanistische literatuur waarbij eruditie zich mengde met populaire elementen. Van dit repertoire zijn slechts enkele liederen overgeleverd.

Daedalus wil de renaissancemuziek zo origineel mogelijk benaderen, zoekt naar analogieën van moeilijk te situeren muziek en trekt sporen tot in de moderne tijd. De artist in residence brengt wereldse odes, grapjes, idyllische gezangen, dansliedjes en oude Italiaanse gedichten. De muziek van anonieme meesters en de poëzie van Leonardo Giustiniani worden op authentieke instrumenten nieuw leven ingeblazen. En zo ontdekt u het mysterie van de ongeschreven muziek: vol licht, vol leven en met wondere stemmen!

Uitvoerders
Monika Mauch, sopraan | Pascal Bertin, alt | Josep Benet, tenor | Bernd Lambauer, tenor | Josep Cabré, bariton | Margherita degli Esposti, fluit | Roberto Festa, fluit & artistieke leiding | Hugh Sandilands, luit | Brigitte Gasser, viola da gamba | Sylvia
Tecardi, viola da gamba