Ticketshop

Dialogos & Kantaduri

Katarina Livljanic‘ en Joško Caleta exploreren met hun respectieve achterban – een bont collectief van klassiek geschoolde musici en volksmuzikanten – volksgeloof en heidense rituelen uit het middeleeuwse Bosnië-Herzegovina. De spirituele beleving van het menselijke alfa en omega inspireerden hen tot een voorstelling met bezwerende kantieken en krachtige gezangen tussen oost en west.
Het middeleeuwse Bosnië was verrassend rijk aan geestelijke tradities: katholieke, orthodoxe, joodse, islamitische, maar ook ketterse geloofsovertuigingen bestonden er naast elkaar. Resten daarvan leven voort in liturgische manuscripten, maar ook in de hedendaagse geloofspraktijk. Tussen de brokstukken van conflicten uit het verre en nabije verleden gaan Dialogos en Kantaduri op zoek naar klanken van vrede en verdraagzaamheid, met sleutelmomenten uit het (middeleeuwse) leven als leidraad: geboorte en dood, zegen en vervloeking, engelaanroeping en duiveluitdrijving!

I.s.m. Fondation Royaumont

Uitvoerders
Dialogos & Kantaduri | Katarina Livljanic‘, artistieke leiding | Joško Caleta, artistieke leiding