Ticketshop

Dialogos

De oudste ons bekende westerse polyfonie komt uit Winchester in Engeland en uit Fleury sur Loire, waar abt Abbo wereldfaam verwierf als de meest belezen man van zijn tijd. De muziek is genoteerd in een ingewikkeld neumenschrift dat voor meer dan één uitleg vatbaar is, met als gevolg dat het repertoire lange tijd terzijde werd gelegd. Dankzij het werk van Susan Rankin van het Emmanuel College in Cambridge kan Dialogos deze verwaarloosde muziek weer laten klinken, aangevuld met improvisaties in dezelfde stijl. Maar de intellectuelen van Fleury en Winchester waren meer dan briljante componisten. Zo kent hun poëzie vele hoogtepunten, waarvan een aantal in dit programma is opgenomen: het treffende grafschrift van abt Abbo bijvoorbeeld, een haast heidens gebed tegen de koorts en een schitterend lofdicht op Otto III, keizer van het Heilige Roomse Rijk.De zangeressen van Dialogos benaderen dit repertoire onder leiding van Katarina Livljanic met een combinatie van gedegen bronnenkennis en een feilloze muzikale intuïtie.

Uitvoerders
Dialogus
Katarina Livljanic: zang & muzikale leiding
Marie Barenton: zang
Clara Coutouly: zang
Aurore Tillac: zang