Ticketshop

HERMESensemble

rof gesproken is het mogelijk eigentijdse componisten onder te verdelen in twee groepen. Een eerste groep stelt zich op de hoogte van wat de meest recente stand van zaken is qua muzikaleinnovaties en stijlmodes, en componeert om daar aansluiting bij te vinden. Een tweede groep doet dit bewust niet, maar zoekt aansluiting bij een vroeger muzikaal idioom of verschillende eerder geconcipieerde stijlen, om daar een persoonlijke benadering uit te destilleren. Uitvinders versus verbinders, zeg maar. Het HERMESensemble, in residentie in AMUZ, koos voor dit concert drie componisten die zich duidelijk en bewust in de tweede groep situeren. De Nederlander Theo Loevendie profileerde zich, net als de Oostenrijker Peter Ablinger, aanvankelijk in de jazzwereld. Vanaf de jaren 70 breidden zijn interesse en schriftuur uit naar hedendaags-klassiek en (klassieke) wereldmuziek. Toch zoekt Loevendie in zijn Six Turkish Folk Poems ook bewust aansluiting met een ver verleden, namelijk met de isometrie van Guillaume de Machaut. De jonge Vlaming Bram Van Camp, leerling van Loevendie, wist al heel wat compositieprijzen en -opdrachten in de wacht te slepen. In AMUZ hoort u de wereldcreatie van zijn Concerto voor viool en ensemble. Van Camp, zelf ook (barok)violist en bewonderaar van Johann Sebastian Bach, gaat aan de slag met de traditionele concertovorm in een even persoonlijk als origineel idioom.

Uitvoerders
Marco Angius: dirigent
Wibert Aerts: viool