Ticketshop

HERMESensemble

Bestaat er een relatie tussen geluid, vibraties en de fysische wereld? Hebben geluidsgolven een scheppende kracht? Het zijn vragen waar men binnen het onderzoeksveld van de zogenaamde cymatics een antwoord op tracht te formuleren. In de 18de eeuw reeds toonde de fysicus Ernst Chladni via met zand bedekte trilplaten aan dat geluidsgolven bepaalde geometrische figuren genereren. Zijn bevindingen inspireerden al gauw verder onderzoek en werden ook toegepast door vioolbouwers om perfecte klankkasten te produceren. Het leverde Chladni de bijnaam ‘vader van de akoestiek’ op. Nu vormen Chladni’s principes het uitgangspunt van een multimediale voorstelling. Andrew Claes gaat samen met HERMESensemble en videast Kurt Ralske (V.S.) de uitdaging aan om muziek live op het podium zichtbaar te maken: tijdens de composities voor jazztrio en electronics van Claes worden enkele cymatics” live gegenereerd

Uitvoerders
03/20/10
Cymatics, of hoe klank zochtbaar wordt WERELDCREATIE
HERMESensemble
Kurt Ralske, video
Marco Angius, artistieke leiding