Ticketshop

Huelgas Ensemble

Componist João Lourenço Rebelo verkeerde in de bevoorrechte positie een jeugdvriend te zijn van de Portugese koning João IV. Hij was degene die bij de vorst een passie voor muziek deed ontluiken en hem ertoe aanzette om zelf muziek te schrijven. Rebelo ontwikkelde tijdens zijn loopbaan aan het hof een heel eigen stijl die veel moderner was dan wat er op dat moment in Portugal te horen was. Dankzij zijn geprivilegieerde toegang tot de rijke koninklijke muziekbibliotheek kon hij de Venetiaanse meerkorigheid ontdekken. Dit en andere elementen zoals de chromatiek zette Rebelo meesterlijk naar zijn hand en kneedde hij tot individualistische muziek die haar tijd ver vooruit was. De psalmzettingen die Huelgas Ensemble voor u brengt, zijn geschreven voor zangers en blazers. De achtstemmige lamentaties zijn a capella en verraden meteen de indringende schrijfstijl van Rebelo: een uiterst boeiend repertoire dat roept om de kenmerkende expressiviteit van Paul Van Nevel en de zijnen!

Om 22.15 uur vervolgt deze festivalavond met Café Saudade in AMUZ.

Uitvoerders
Paul Van Nevel, artistieke leiding