Ticketshop

Huelgas Ensemble

Dit concertprogramma van het Huelgas Ensemble besteedt aandacht aan de meest indringende en intrigerende teksten uit het Oude Testament: de lamentaties van de profeet Jeremias. De Beierse kapelmeester Orlandus Lassus toonzette op een ongeëvenaarde manier en met een maximum aan tekstexpressie de desolate beelden van de verwoeste stad, waarbij opvalt dat de beginletters (aleph, beth etc…) rijk melismatisch werden ontwikkeld. Antonio Mogavero is onbekend, omdat het grootste gedeelte van zijn oeuvre verloren is gegaan. De polyfone rijkdom van zijn overgebleven zesstemmige lamentaties getuigen echter van een rijke harmonische en melodische verbeeldingskracht, die van dit werk een hoogtepunt maakt van de lamentatieliteratuur.Midden in het programma staan composities op de Latijnse tekst Media Vita, die tientallen toondichters inspireerde. Paul Van Nevel koos voor drie Franco-Vlaamse componisten: Orlandus Lassus, geboren in Mons; de Kerle, geboren in Ieper maar voornamelijk werkzaam in Augsburg en Praag; en tenslotte de hofcomponist van Karel V, Nicolas Gombert, geboren in La Gorgue in Artois.

Uitvoerders
Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel: dirigent