Ticketshop

Huelgas Ensemble

Van Claudio Monteverdi zijn drie missen bewaard gebleven. De oudste ervan is de Missa in illo tempore uit 1610. Huelgas Ensemble brengt deze mis a capella met tussen de misdelen door een aantal madrigalen die fungeerden als Monteverdi’s inspiratiebronnen: werken van Nicola Vicentino, Cipriano de Rore, Luca Marenzio en Giaches de Wert.

In de Missa in illo tempore gaat Monteverdi erg bewust op zoek naar de stijl van de Franco-Vlaamse school. De complexe polyfonie is rigoureus intellectueel opgevat en moet het hebben van de rijkdom van Monteverdi’s samenklanken en imitaties. Paul van Nevel confronteert dus Claudio’s oude prima-pratticastijl met de seconda prattica van zijn voorgangers. Traditie en vernieuwing zijn dus niet noodzakelijk tijdsgebonden, maar kunnen elkaar simultaan verrijken!