Ticketshop

Klankenbad (mei/juni 2015)

De mens vertoont de grootste aanleg voor muziek in zijn vroegste kindertijd. Het is dan ook heerlijk om met baby’s en peuters liedjes te zingen en te experimenteren met ritme en geluid. In de foyer van AMUZ kan je je kindje tijdens vier korte sessies laten kennismaken met muzikaliteit.

Klankenbad is gebaseerd op The Music Learning Theory van de gereputeerde pedagoog Edwin E. Gordon, die stelt dat muzikaliteit op dezelfde manier wordt verworven als taal. Gordon’s theorie toont aan dat op zeer jonge leeftijd in contact komen met muziek een grote invloed heeft op de toekomstige muzikale ontwikkeling. Heel nuttig dus om je kindje te stimuleren en spelenderwijze in contact te brengen met muziek, maar bovenal ook bijzonder plezierig voor ouder en kind!

Er wordt gewerkt met drie leeftijdscategorieën. Samen ga je aan de slag met melodie, ritme en beweging. Als ouder of begeleider ontdek je hoe je ook thuis met je kindje muziek kan maken. Klik hier voor de radioreportage van De Ochtend. 

Schrijf snel in via dit formulier of bel naar 03 292 36 80.

Wanneer?
Op zondagen 10/05/15, 24/05/15, 07/06/15 en 21/06/15.
Van 9u00 tot 9u30: baby’s van 0 tot 9 maanden
Van 10u00 tot 10u30: baby’s van 10 tot 18 maanden
Van 11u00 tot 11u30: peuters van 19 tot 36 maanden 

Begeleider: Sarah Verhulst

I.s.m. Musica, Impulscentrum voor Muziek