Ticketshop

Kris Verhelst

Hoewel de geschiedenis van het klavechord in de 17de en 18de eeuw vooral hoogtepunten in Duitsland, Scandinavië, Portugal en Spanje heeft gekend, waren er ook in de Lage Landen musici én componisten actief op dit instrument. 

Er zijn uit onze streken helaas heel weinig historische klavechords overgeleverd – een missing link die het vervolledigen van de puzzel van de klavechordgeschiedenis er heel wat moeilijker op maakt. Er zijn wel enkele iconografische bronnen bekend die het instrument ten tonele voeren, maar in hoeverre en wanneer precies het klavecimbel de fakkel van zijn voorganger overnam als populairste klavierinstrument, is moeilijk na te gaan. Het reconstrueren van de geschiedenis van het klavechord in onze contreien is dan ook een allerminst evidente taak die Kris Verhelst gelukkig niet kon afschrikken: deze in binnen- en buitenland vermaarde klavechordkenner sprokkelde historische context, relevante bronnen, interessante componisten en goede muziek bij elkaar en presenteert als resultaat een beeld van hoe het klavechord in huiskamers of bij componisten van hier kan geklonken hebben.

Uitvoerders
Kris Verhelst, klavechord