Ticketshop

Kristina Hammarström & B’Rock

Tegen een contrasterende achtergrond komen intense kleuren beter tot hun recht: dat is de premisse van Barokorkest B’Rocks nieuwste combo van barok en hedendaags repertoire. Twee late werken van Karel Goeyvaerts vol christelijk-mystieke symbolen delen de affiche met twee cantaten van Johann Sebastian Bach.
Goeyvaerts’ De Zang van Aquarius en Zeven Zegels werden bewerkt voor strijkers door Frank Agsteribbe. De titels verwijzen naar apocalyptische symbolen: Aquarius is de astrologische variant van het Bijbelse duizendjarige vredesrijk uit de goddelijke openbaring. De geheimen daarvan liggen besloten in een boek met zeven zegels, die één voor één worden opengebroken. Van hieruit is de sprong naar Bachs spirituele kunst minder groot dan gedacht: in zijn altcantaten baadt de eindtijd in een goddelijk licht, dat het hart doet verlangen en de ziel tot rust brengt.

Uitvoerders
Barokorkest B’Rock | Kristina Hammarström mezzosopraan | Frank Agsteribbe, artistieke leiding

Programma
J.S. Bach: Ich habe genug, BWV 82; Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170 | K. Goeyvaerts/F. Agsteribbe (arr.): The song of Aquarius; Seven seals