Ticketshop

Les Muffatti

Rond 1700 vormde de stad Rome wellicht het belangrijkste centrum van het Italiaanse muziekleven. De pausen hadden de opera uit Rome verbannen. Daarom concentreerden componisten zich, naast oratoria, vooral op cantates, concerto’s en in mindere mate ook op motetten. Ze werden zowel uitgevoerd in de talrijke kerken als aan de hoven van belangrijke mecenassen zoals Prins Ruspoli en de kardinalen Pamphili en Ottoboni. Een duidelijke scheidingslijn tussen het wereldlijke dan wel geestelijke karakter van de werken in kwestie valt daarbij vaak moeilijk te trekken. De periode rond 1710 vormt een absoluut hoogtepunt in de Romeinse muziekgeschiedenis dankzij de vernieuwende concerti grossi van Corelli en diens collega en rivaal Valentini, alsook de aanwezigheid van Händel.Les Muffatti bewees vorig seizoen nog met de uitvoering van een vergeten oratorium van Giovanni Bononcini dat het dit repertoire meesterlijk beheerst. Ook de cd-opnamen van het jonge barokorkest genereren keer op keer lovende kritieken en hoge quoteringen.

Uitvoerders
Peter Van Heyghen*: dirigent
Lauren Armishaw: sopraan