Ticketshop

Open studiedag

Op een studiedag met drie sessies – die verweven zitten tussen de diverse zondagconcerten – komen achtereenvolgens de banden tussen de oude muziek uit Portugal en die uit de Lage Landen aan bod, de specifieke aard of het eigen gezicht van het repertoire uit beide streken, en de tot op vandaag bewaarde getuigen daarvan – het muzikale erfgoed. Experten zoals Oxfordiaan Owen Rees, die vermaard is als musicoloog én als uitvoerder, en de Vlaamse Erfgoedspecialist Anne Mees, vormen een panel waarvan telkens één spreker de topic inleidt. Daarna wordt het gesprek (of de discussie!) met de collega’s aangegaan. Er is ook ruimte voor interactie met het publiek, dat overigens niet enkel uit kenners, maar ook uit liefhebbers zal bestaan. Wie de essentie van het Portugees-Vlaamse muziekverleden wil ontdekken of de beste syntheses en vurigste pleidooien van het festival niet wil missen, tekent hier present! Voertaal: Engels.

9.00-10.30 SESSIE 1: Heeft de Portugese polyfonie een eigen gezicht? Over muzikale identiteit. Keynote: Bernadette Nelson (CESEM – Universidade Nova de Lisboa)

11.00 CONCERT Coro Casa da Música Porto & Psallentes♀*

13.00-14.30 SESSIE 2: Muziekerfgoed uit Portugal en Vlaanderen: welke toekomst heeft ons muzikaal verleden? Keynote: Fernando Miguel Jalôto (Ludovice Ensemble)

15.00 CONCERT Contrapunctus*

17.30-19.00 SESSIE 3: Portugal – Vlaanderen: muzikale kruispunten van de middeleeuwen tot de vroegbarok. Keynote: Owen Rees (University of Oxford | Contrapunctus)

20.00 CONCERT La Colombina*

Met de medewerking van:
Bruno Bouckaert (Artesis Hogeschool Antwerpen – Koninklijk Conservatorium) | Paulo Estudante (Universidade de Coimbra) | Paulo Lameiro (Musicalmente) | Anne Mees (Resonant) | Jan Nuchelmans (Conservatorium Amsterdam – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) | Sofie Taes (Alamire Foundation | K.U.Leuven | AMUZ) e.a.

* Concerttickets afzonderlijk te bestellen.
I.s.m. Alamire Foundation & K.U.Leuven