Ticketshop

Paolo Pandolfo & Rinaldo Alessandrini

CPE Bachs ‘Empfindsame Stil’ kwam uitstekend tot zijn recht op het klavier. Maar het recept werkt ook voor andere instrumenten: de gambasonaten zijn toonbeelden van Bachs schitterende symbiose van technische beheersing en melodische trefzekerheid. De drie sonaten voor viola da gamba en klavier die CPE Bach componeerde, ontstonden
in een vroege fase van zijn carrière, toen hij als klavierspeler werkzaam was aan het hof van Frederik de Grote. Bestemmeling was mogelijk Ludwig Christian Hesse – de gambist die de keizer-melomaan voor zijn hofkapel had aangeworven. Rinaldo Alessandrini en Paolo Pandolfo vormen een succulent tweespan voor deze ultragecultiveerde muziek van de Verlichting.

Uitvoerders
Paolo Pandolfo, viola da gamba | Rinaldo Alessandrini, klavecimbel

Programma
C.P.E. Bach: Sonate in C voor viola da gamba en klavier, Wq 136; Suite voor klavier, Wq 62/12; Sonate in D voor viola da gamba en klavier, Wq 137 e.a.