Ticketshop

The Times They Are a Changin’: forum voor jonge componisten

Hoe klinkt de toekomst? Dat is de vraag die aan de basis ligt van The Times They Are a Changin’. In 2008 hielden AMUZ, HERMESensemble en De Veerman de eerste editie van dit unieke project boven de doopvont. Jonge componisten tussen 12 en 20 jaar kregen de kans hun composities voor ensemble in te zenden en te laten uitvoeren door professionele muzikanten. Ondertussen vindt reeds de derde editie plaats en worden de meest interessante werken uit elke leeftijdscategorie van jonge toondichters op het podium van AMUZ gepresenteerd. Componisten Bram Van Camp en Hanne Deneire zetten als coach opnieuw hun schouders onder dit initiatief. Tijdens dit concert werpt u een blik in de toekomst.

I.s.m. HERMESensemble & De Veerman

Uitvoerders
HERMESensemble | Stijn Saveniers, artistieke leiding