EN • NL
Ticketshop

Concert Stef Bos

Op 12 december geeft de Nederlandse zanger Stef Bos een concert in AMUZ naar aanleiding van het Van Schoonbekejaar.

De Nederlandse zanger Stef Bos werd geboren in Veenendaal en studeerde in Antwerpen. Hij is als het ware een levend verbindingsteken tussen deze twee voor Van Schoonbeke belangrijke locaties. ‘Antwerpen groet Veenendaal’ is de perfecte afsluiter van het feestjaar.

Meer informatie

12 december 2019

Tickets te verkrijgen via www.inamuz.bevanaf september 2019.

Organisatie door Lions Club Antwerpen ten behoeve van Moeders voor Moeders.

Koorcyclus A Capella 2019-2020

Programma Esta Tierra

Onze planeet is er een van mirakels. Van wonderbaarlijke schoonheid en ontelbare verrassingen. Of het nu gaat om adembenemende landschappen of de ongrijpbare schittering in een waterdruppel. Met composities van onder andere Vic Nees, Erika Budai, Jake Runestad, en Javier Busto, wil het koor Caljenté een warm, muzikaal eerbetoon brengen aan deze aarde. Onze blauwe bol, een unieke, kwetsbare plek in het universum. Onze thuis, Esta Tierra.

(in willekeurige volgorde)

Esta Tierra Javier Busto
Star Sonnet/ Ballade to the moon Daniel Elder
Soon a will be done Traditional
Sing Pentatonix
More sweet than my refrain Howard Skempton
Nú hverfur sól í haf Porkell Sigurbjörnsson
Let my love be heard Jake Runestad
Songs of farewell 1 en 2 H. Parry
Earth Song Frank Ticheli
Mayday Vic Nees
Nella Fantasia E. Morricone
Pastlife melodies Sarah Hopkins
Cantata Sounds of Earth nr. 6 Erika Budai
No search, no rescue Marcus Paus
Emerald Stream Seth Houston
What counsel has the hooded moon Frank van Nimwegen

Tine Rabijns

Tine Rabijns (1980) begon haar muziekstudies aan de gemeentelijke muziekacademie van Ekeren, waar ze piano studeerde bij Hilde vande Casteele. Aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen behaalde ze haar meestergraad piano bij Eliane Rodrigues en Peter Van Der koelen en volgde ze ook lessen bij Jozef De Beenhouwer en Robert Groslot. Momenteel is ze begeleidster en geeft ze pianoles en begeleidingspraktijk aan de muziekacademie van Wijnegem en Brasschaat. Naast piano zijn zang en dirigeren haar grote passies. Sinds haar 14 jaar is ze trouw en enthousiast lid van de C-koren. Ze begon in het jeugdkoor Carmina, zong in het jeugdkoor Cantilene en het vocaal ensemble Cantando en is sedert jaren pianobegeleidster van het jeugdkoor Cantilene. In 2006 en 2011 nam ze deel aan de dirigentencursus Kurt Thomas in Nederland en sindsdien dirigeerde ze verschillende koren. In 2012 volgde ze nog een extra applicatiecursus koordirectie bij Rob Vermeulen en Fokko Oldenhuys en studeerde af met grote onderscheiding. Van 2010 tot 2015 dirigeerde ze het Piuskoor uit Hoogstraten en sinds september 2014 volgde ze An Meeusen op als dirigente van Caljenté. Uit interesse voor het dirigeren volgde ze in 2015 ook nog een jaar masteropleiding bij Luc Anthonis en Geert Hendrix en in 2016 een masterclass koordirectie bij Hans Leenders en Daniel Reuss.

Caljenté

Caljenté is geboren als resultaat van een vakantieliefde.
Het jeugdkoor Cantilene was op koorreis in Boedapest; we schrijven zomer 2005.
Enkele oudgedienden mijmerden over hoe spijtig het toch wel was dat ze omwille van hun leeftijd uit de C-koren weg moesten/waren en over het feit dat dat och wel een leegte was binnen de C-Koren. Waarom zouden ze zelf eens niet proberen om een vervolgkoor op te richten ?
Na veel overleg en vergaderingen werd het nieuwe koor, Caljenté, op 21 april 2006 boven de doopvont gehouden. Het eerste echte concert onder leiding van dirigente An Meeusen dateert van december 2006. En daar bleef het niet bij.
In 2007 volgden nog een kapelconcert en een deelname aan de Korenmarathon, waar de jury o.a. schreef : Een mooie balans, zeer origineel en mooi programma met stijlzuivere uitvoeringen. Soepele zang met afwisselend dynamisch pallet. Mooie afwerking.
Na nog enkele kapelconcerten en een kerstconcert in samenwerking met jeugdkoor Carmina, verzorgde Caljenté in 2009 samen met de andere koren het jubileumconcert voor 40 jaar C-koren Ekeren.
Ook deden ze mee aan het project Overbruggen van Koor&Stem. Ze brachten er het werk Hartverwarmend, een stuk voor koor en andersvaliden.
In datzelfde jaar mochten ze ook voor de eerste keer deelnemen aan het Provinciaal Tornooi en met groot succes, want Caljenté werd meteen in de reeks Uitmuntendheid geplaatst.
2010 was een mijlpaal in het bestaan van het koor : allereerst was er het grootse project Baobab, waarbij samen met Carmina liederen uit de Afrikaanse cultuur werden gebracht en dat zes keer werd opgevoerd.
Caljenté hernam in juni ook de compositie Hartverwarmend in het kader van het project van Koor&Stem.
In 2011 nam Caljenté deel aan Dubbelkorig : een uitvoering van werken van o.a. Bach en Schutz, die geschreven werden voor twee aparte koren. Het concert, samen met Cantilene en Cantando, werd wegens groot succes een tweede maal gebracht.
Op 31 maart 2012 kwam Caljenté naar buiten met het project Vuur en water, een totaalspektakel met zang, slagwerk, dans, beweging en projectie.
Op het einde van dat jaar verzorgde Caljenté samen met Wim Becu een kerstconcert rond oude muziek : Villancicos de Navidad.
In maart 2013 kon het koor zich bij het Provinciaal Tornooi gemakkelijk (87%) handhaven in de categorie Uitmuntendheid.
2014 stond dan weer in het teken van twee grootse optredens: Caljenté nam deel aan het jubileumconcert van 45 jaar C-koren in een uitverkochte blauwe zaal van deSingel.
En om te bewijzen dat het koor van alle markten thuis is, verzorgden zij samen met Con Amore een kapelconcert in het teken van Maria met oa een heel sfeervolle Stabat Mater.
Nadat An Meeusen 8 jaar lang haar beste beentje voorzette bij Caljenté besloot ze dat het tijd werd voor andere uitdagingen. Ze gaf de fakkel door aan Tine Rabijns, die met veel passie en enthousiasme het dirigeren van Caljenté overnam.
In 2015 nam het koor deel aan het kapelconcert en brachten ze ook het sfeervolle concert Awakenings in samenwerking met Govaart Haché aan de piano en Tom Johnson als violist.
Later volgden nog kerstconcerten en vooral het grootste project Onderweg, een totaalspektakel met zang, muziek, projectie en een vertelling.
In november 2017 trok het koor voor het eerst naar het buitenland : het trad met succes op op het Internationaal Koorfestival van Malta, waar Caljenté een knappe vierde plaats haalde in de categorie profane muziek.
In het najaar van 2018 staat alvast een sfeervol concert rond Franse muziek op het programma.

Koorcyclus A Capella 2019-2020

Programma Felix en Fanny Hör mein Bitten/Hear my prayer
Koormuziek van Felix en Fanny Mendelssohn – Bartholdy

Ex Tempore

Ex Tempore, gesticht in 1989, is een professioneel instrumentaal-vocaal ensemble dat zich concentreert op een stilistisch heldere en muzikaal boeiende benadering van de vocale muziek van 1600 tot heden.
De concert- en opnameactiviteiten concentreren zich rond de uitvoering van minder bekende vocaal-instrumentale muziek uit de barokperiode, zoals vormgegeven in het Kantata-project (2001-2007). In een kwantitatief variabele bezetting (van solistische bezetting tot kamerkoor) beweegt Ex Tempore zich in de wereld van motet, cantate en oratorium.

In het spoor van de veelzijdige activiteiten van zijn dirigent Florian Heyerick vertegenwoordigt het ensemble Ex Tempore een vaste waarde binnen de wereld van de vocale barokmuziek.

Florian Heyerick

Florian Heyerick is de stichter en sinds 1989 artistieke leider van het Vocaal Ensemble Ex Tempore. Hij was ook regelmatig gastdirigent bij o.a. het Collegium Instrumentale Brugense, het barokorkest Les Agremens, het Vlaams Radiokoor, Musica Antiqua Köln, de Komische Oper te Berlijn, de Nederlandse Bachvereniging, enz. Tevens is hij sinds 1998 een vaste gast bij het Nederlands Balletorkest te Amsterdam, tegenwoordig de Holland Symfonia. Ook als solist op blokfluit en clavecimbel treedt hij veelvuldig op.

Koorcyclus A Capella 2019-2020

Harpiste Lien Keusters

Programmatitel: Als de ziele luistert
Een spiritueel programma met de Messe à trois voix van André Caplet en Hymns from the rig Veda van Gustav Holst omcirkeld door muziek van tijdgenoten, geboren in de 19de eeuw en actief in de eerste decennia van de 20ste eeuw. O.a. Joseph Ryelandt, Lodewijk Mortelmans, Lodewijk De Vocht, Maurice Duruflé, Jacques Ibert, Zoltán Kodály en Edward Elgar. Muziek op de drempel van de moderniteit: virtuoze partituren van Caplet en Holst, Gezelleliederen van Ryelandt en Mortelmans (Gezelle is 90 jaar geleden overleden), en een motet van Duruflé. Laat-romantische parels van Lodewijk De Vocht en buitenbeentjes van Elgar, Ibert en Kodály).

A capellamuziek en liederen voor vrouwenkoor en harp.

Donne Domenica
Donne Domenica telt momenteel veertien leden en werd in 1992 opgericht in Geel door dirigent Christiane De Maeyer. De naam van het – exclusief vrouwelijk – ensemble, verwijst naar de tweewekelijkse repetities op zondag. De meeste leden zingen van kindsbeen af, hebben later een zangopleiding genoten en zingen soms ook in meer dan één koor.

Onder de bezielende leiding van Chris De Maeyer heeft het koor in de loop van de jaren het repertoire voor vrouwenkoor op de kaart gezet tijdens talrijke optredens in Vlaanderen en Nederland. Op internationale koorwedstrijden in Zwitserland en Spanje, werden resultaten behaald die telkens weer bovenaan de scorelijst te vinden waren.

In 2012 nam Patrick Van Looy de koordirectie over en volgde er een heuse doorstart.
Zoals dat soms gaat bij het afscheid van de ene dirigent en de komst van een nieuwe, onderging de samenstelling van het koor een aanzienlijke wijziging en werd de zangcapaciteit herleid tot twaalf zangers. De hoogstaande kwaliteit bleef echter behouden en dat blijkt onder meer uit een hernieuwde klassering in de categorie uitmuntendheid zoals Donne Domenica die behaalde in maart 2013 op het 60ste Koortornooi van de Provincie Antwerpen en later ook in.2017.
De voorbije jaren was het koor ook te horen in menig concert in Eindhoven, Kasterlee, Geel ne Tielen, en in Carolus Borromeus en de Sint-Pauluskerk in Antwerpen, in Sint-Baafs in Gent en in de Sint-Salvatorkathedraal in Hasselt. Op 17 maart 2019 zong het koor een jubileumconcert in de kerk van Zammel, met muziek van Vic Nees, Kristiaan Van Ingelgem, Lodewijk De Vocht, Zoltan Kodaly, Gustav Holst, Frans Schubert en Johannes Brahms.

Donne Domenica is een enthousiast koor dat zingt om het plezier van het zingen en van de muziek. Mede daardoor durft het koor vrijwel alle genres aan te pakken en tot een goed einde te brengen.
Al is het repertoire voor vrouwenstemmen eerder beperkt, er zijn altijd wel pareltjes te vinden die kunnen geregen worden tot een gevarieerd, verrassend en aangenaam concertprogramma.

Patrick Van Looy

Patrick Van Looy is heel zijn leven actief geweest in koren en het koorleven. Eerst als zanger en later ook als dirigent. In 1975 richtte hij het jeugdkoor Cantemus op waarmee hij het hele scala van de muziek voor gelijke stemmen exploreerde en concerten verzorgde in zeven West-Europese landen en in 1981 volgde het gemengd koor Eglantier dat hij nog altijd leidt. In 2012 kwam de gelegenheid om Donne Domenica te dirigeren en zijn ervaring van bij Cantemus verder te ontwikkelen. Als zanger was hij o.a. lid van het Ensemble Henric Van Veldeke o.l.v. Juliaan Wilmots. Dirigentencursussen volgden o.a. bij Juliaan Wilmots, Roger Leens en Herman Roelstraete. Meer dan dertig jaar werkte hij mee aan het koortijdschrift van de Vlaamse koorfederatie (nu Koor&Stem). Beroepshalve was hij als leraar Nederlands, Engels en esthetica actief in het Sint-Jozefcollege in Turnhout en als pedagogisch begeleider Nederlands van de Vlaamse jezuïetencolleges. Momenteel is hij ook bestuurslid van de vzw Koorlink en stuurt hij Koorlink Kempen aan.

Koorcyclus A Capella 2019-2020

Programma ‘Op dese vaert, Souterliedekens’

De gregoriaanse groep Psallentes (de zingenden) werd in 2000 opgericht door zanger en dirigent Hendrik Vanden Abeele. Het ensemble gaat met professionele stemmen op zoek naar gregoriaans en aanverwante polyfonie uit verschillende historische periodes. Bijzondere aandacht gaat naar het gregoriaans van de late middeleeuwen en de renaissance. Inzichten hierover worden gevoed door praktijk-gebaseerd onderzoek, zoals Hendrik dat voerde in het kader van zijn doctoraat aan de Universiteit Leiden rond de ontwikkeling van een hedendaagse uitvoeringspraktijk van gregoriaans uit laat-middeleeuwse manuscripten een artistiek onderzoek dat hij inmiddels verderzet als post-doctoraal onderzoeker aan de Alamire Foundation (KU Leuven).

Waar Psallentes oorspronkelijk alleen in mannengedaante verscheen, is sinds 2007 ook een vrouwenversie van Psallentes actief, Psallentes Femina. Het is frappant te merken hoe de initieel gelijkaardige intenties inzake uitvoering van laatmiddeleeuws gregoriaans in de twee gedaantes van het ensemble toch in een totaal verschillende (doch compatibele) esthetiek resulteren. Zo dragen beide ensembles op hun manier bij aan het uitdiepen van onze omgang met gregoriaans en aanverwante polyfonie.

Koorcyclus A Capella 2019-2020

Rien à Voir

Solisten Brussels Philharmonic (strijkerskwartet en piano)

Bart Van Reyn

Na zijn studies in Antwerpen, Brussel en Den Haag specialiseerde Bart Van Reyn zich in orkestdirectie in Wenen en Siena. Hij legt zich toe op opera, symfonische muziek en oratorium en is in België een van de meest gewaardeerde dirigenten van de nieuwe generatie.

Programma Rien à Voir (onder voorbehoud)

Arvo Pärt-Silouans Song
Pawel Lukaszewski-Daylight Declines
Sven-David Sandström-To See a World
Francis Poulenc-Quatre Motets Pour un Temps de Pénitence, III. Tenebrae Factae Sunt
Judith Bingham-The Darkness is No Darkness
Arvo Pärt-Wallfahrtslied
David Lang-I Want to Live
Eriks Esenvalds-Only in Sleep
Eric Whitacre-Sleep

Bogdan Ivanov

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Kiyotaka Izumi

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Edenwood duo

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Mosa Trio

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Trio Khaldei

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

i.s.m. Antwerp Symphony Orchestra

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Zemlinsky Quartet

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Nicolas Callot

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Julien Libeer

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Trio Fenix

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Mephisto pianoduo

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Ensor strijkkwartet met Johannes Burghoff

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Anneleen Lenaerts

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Duo Adelfoi

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Hrayr en Henrik Karapetyan, Hasmik Manukyan

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Luc Loubry, Bram Nolf en Hans Ryckelinck

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Yannick Van de Velde

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

i.s.m. Antwerp Symphony Orchestra

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Anthony De Vriendt, Veerle Houbraken en Maiko Inoué

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Sonoro Quartet

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Pianoduo Blaak

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Jan de Preter

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

i.s.m. Jan de Wilde

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Klassieke muziek uit de film

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Paul Heyman en Isil Bengi

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Trio Khnopff

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Pianotrio: Marie Hallynck, Ning Kam en Muhiddin Dürrüoglu

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Liebrecht Vanbeckevoort

Dit concert vindt plaats in het kader van de Middagconcerten van Antwerpen: gerenommeerde muzikanten, creatieve ensembles en jonge beloftevolle talenten worden uitgenodigd om op vrijdagmiddag een concert te verzorgen.

De concerten vinden elke vrijdagmiddag plaats in AMUZ, behalve in de schoolvakanties. Ze starten om 12u00 en duren ongeveer één uur. De deuren gaan open om 11u30. Vóór het concert kunt u in de oude foyer van AMUZ genieten van een drankje, na het middagconcert is er heerlijke soep met brood. U hoeft hiervoor niet te reserveren.

Voor groepen vanaf 20 personen kan u informeren naar onze groepslunches.

tickets@amuz.be of +32 (0)3 292 36 80

Desguin Kwartet

Herhaaldelijk rees de vraag vanuit het publiek om tijdens de zomermaanden door te gaan met de Middagconcerten van Antwerpen. Dit was de aanzet tot de eerste zomereditie van de Young Masters.

Het is meteen een uitgelezen kans om jonge musici , afgestudeerde masters, aan te trekken en hen op die manier een opstap te geven na hun studies aan de verschillende conservatoria. Er werd bij aanvang overleg gepleegd met Muziek in St.Paulus en de Kathedraal maar we kozen uiteindelijk voor dezelfde setting als de wekelijkse vrijdagmiddagconcerten.

Anne Cambier, docente aan de School of Arts stelde voor om masters aan te spreken van haar klas en haar collega docenten.

U kan op deze wijze verder genieten van heerlijke Middagconcerten tijdens de zomermaanden.

Tevens ondersteunen we hiermee jong aankomend toptalent tijdens een unieke beleving in het centrum van Antwerpen op een prachtige locatie met een schitterende akoestiek.

We kijken er naar uit om samen met u deze nieuwe talenten te ontdekken

Programma
L.v. Beethoven
F. Schubert
G. Lekeu

Geoffroy Chapelle

Herhaaldelijk rees de vraag vanuit het publiek om tijdens de zomermaanden door te gaan met de Middagconcerten van Antwerpen. Dit was de aanzet tot de eerste zomereditie van de Young Masters.

Het is meteen een uitgelezen kans om jonge musici , afgestudeerde masters, aan te trekken en hen op die manier een opstap te geven na hun studies aan de verschillende conservatoria. Er werd bij aanvang overleg gepleegd met Muziek in St.Paulus en de Kathedraal maar we kozen uiteindelijk voor dezelfde setting als de wekelijkse vrijdagmiddagconcerten.

Anne Cambier, docente aan de School of Arts stelde voor om masters aan te spreken van haar klas en haar collega docenten.

U kan op deze wijze verder genieten van heerlijke Middagconcerten tijdens de zomermaanden.

Tevens ondersteunen we hiermee jong aankomend toptalent tijdens een unieke beleving in het centrum van Antwerpen op een prachtige locatie met een schitterende akoestiek.

We kijken er naar uit om samen met u deze nieuwe talenten te ontdekken

Programma
J. Haydn
F. Chopin
J. Brahms

I. Storms, S.L. Blazquez en J. Van der Veken

Herhaaldelijk rees de vraag vanuit het publiek om tijdens de zomermaanden door te gaan met de Middagconcerten van Antwerpen. Dit was de aanzet tot de eerste zomereditie van de Young Masters.

Het is meteen een uitgelezen kans om jonge musici , afgestudeerde masters, aan te trekken en hen op die manier een opstap te geven na hun studies aan de verschillende conservatoria. Er werd bij aanvang overleg gepleegd met Muziek in St.Paulus en de Kathedraal maar we kozen uiteindelijk voor dezelfde setting als de wekelijkse vrijdagmiddagconcerten.

Anne Cambier, docente aan de School of Arts stelde voor om masters aan te spreken van haar klas en haar collega docenten.

U kan op deze wijze verder genieten van heerlijke Middagconcerten tijdens de zomermaanden.

Tevens ondersteunen we hiermee jong aankomend toptalent tijdens een unieke beleving in het centrum van Antwerpen op een prachtige locatie met een schitterende akoestiek.

We kijken er naar uit om samen met u deze nieuwe talenten te ontdekken

Programma

W.A. Mozart
R. Strauss
D. Argento
G.C. Menotti

Nicholas Van de Velde

Herhaaldelijk rees de vraag vanuit het publiek om tijdens de zomermaanden door te gaan met de Middagconcerten van Antwerpen. Dit was de aanzet tot de eerste zomereditie van de Young Masters.

Het is meteen een uitgelezen kans om jonge musici , afgestudeerde masters, aan te trekken en hen op die manier een opstap te geven na hun studies aan de verschillende conservatoria. Er werd bij aanvang overleg gepleegd met Muziek in St.Paulus en de Kathedraal maar we kozen uiteindelijk voor dezelfde setting als de wekelijkse vrijdagmiddagconcerten.

Anne Cambier, docente aan de School of Arts stelde voor om masters aan te spreken van haar klas en haar collega docenten.

U kan op deze wijze verder genieten van heerlijke Middagconcerten tijdens de zomermaanden.

Tevens ondersteunen we hiermee jong aankomend toptalent tijdens een unieke beleving in het centrum van Antwerpen op een prachtige locatie met een schitterende akoestiek.

We kijken er naar uit om samen met u deze nieuwe talenten te ontdekken

Programma
F. Schubert
J. Brahms

Yan Quartet en Victoria Vassilenko

Herhaaldelijk rees de vraag vanuit het publiek om tijdens de zomermaanden door te gaan met de Middagconcerten van Antwerpen. Dit was de aanzet tot de eerste zomereditie van de Young Masters.

Het is meteen een uitgelezen kans om jonge musici , afgestudeerde masters, aan te trekken en hen op die manier een opstap te geven na hun studies aan de verschillende conservatoria. Er werd bij aanvang overleg gepleegd met Muziek in St.Paulus en de Kathedraal maar we kozen uiteindelijk voor dezelfde setting als de wekelijkse vrijdagmiddagconcerten.

Anne Cambier, docente aan de School of Arts stelde voor om masters aan te spreken van haar klas en haar collega docenten.

U kan op deze wijze verder genieten van heerlijke Middagconcerten tijdens de zomermaanden.

Tevens ondersteunen we hiermee jong aankomend toptalent tijdens een unieke beleving in het centrum van Antwerpen op een prachtige locatie met een schitterende akoestiek.

We kijken er naar uit om samen met u deze nieuwe talenten te ontdekken

Programma

E. Elgar, e.a.

Melanie Gruwez en Catho Veltjen

Herhaaldelijk rees de vraag vanuit het publiek om tijdens de zomermaanden door te gaan met de Middagconcerten van Antwerpen. Dit was de aanzet tot de eerste zomereditie van de Young Masters.

Het is meteen een uitgelezen kans om jonge musici , afgestudeerde masters, aan te trekken en hen op die manier een opstap te geven na hun studies aan de verschillende conservatoria. Er werd bij aanvang overleg gepleegd met Muziek in St.Paulus en de Kathedraal maar we kozen uiteindelijk voor dezelfde setting als de wekelijkse vrijdagmiddagconcerten.

Anne Cambier, docente aan de School of Arts stelde voor om masters aan te spreken van haar klas en haar collega docenten.

U kan op deze wijze verder genieten van heerlijke Middagconcerten tijdens de zomermaanden.

Tevens ondersteunen we hiermee jong aankomend toptalent tijdens een unieke beleving in het centrum van Antwerpen op een prachtige locatie met een schitterende akoestiek.

We kijken er naar uit om samen met u deze nieuwe talenten te ontdekken

Programma

S. Prokofief
P. Tsjaikofski
F. Say

Bistrot la Duchesse: openingsdiner festival

Tijdens Laus Polyphoniae kunt u ’s middags en ’s avonds eten in de AMUZ-foyer. Anders dan de vorige jaren kunt u elke middag en avond een keuze maken uit het menu met een aantal eenvoudige, maar zeer lekkere gerechten van de dag. Reserveren is niet noodzakelijk, maar kan wel via dit formulier. Opgelet: ga na of er op de dag van uw keuze lunch of diner wordt aangeboden. Bij grote drukte kunnen wij geen tafel garanderen, als u echt zeker wilt zijn van uw tafeltje, is reserveren aanbevolen.

Op vrijdag 16 augustus geven we de aftrap voor het festival met een openingsdiner met verplichte reservering.

Menu
Voorgerecht: Vitello tonnato
Hoofdgerecht: Kabeljauw pistou (tomaten, dragon en safraanmayonaise)
Dessert: rode vruchtendessert
Prijs: € 39
OF
Voorgerecht: Tartaar van gerookte biet met feta en mierikswortel (vegetarisch)
Hoofdgerecht: Zomerse zuiderse timbaal van groenten met mozzarella en kruidenpesto (vegetarisch)
Dessert: rode vruchtendessert
Prijs: € 35

Beethoven

AMUZ eert in 2020 de 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven. Dertien internationale pianisten spelen alle 32 pianosonaten in één weekend. Pieter Bergé, hoogleraar aan de onderzoeksgroep Musicologie aan KU Leuven, kent de pianosonaten van Beethoven als zijn broekzak. In drie lezingen legt hij de geheimen van de meesterwerken bloot.

Praktisch
Woensdag 15.01.20
Woensdag 22.01.20
Woensdag 29.01.20
14.00-16.30

Inbegrepen concerttickets
Zaterdag 01.02.20, concertreeks 2: Arthur Schoonderwoerd – Edoardo Torbianelli – Alexei Lubimov
Zondag 02.02.20, concertreeks 4: Els Biesemans – Anthony Romaniuk & concertreeks 5: Claire Chevallier – Tobias Koch

Meer info over de concerten

Info & inschrijving
www.davidsfonds.be/academie, academie@davidsfonds.be, +32 (0)16 31 06 70

Musicadentes

Op woensdag 6 maart 1482 vertrok Maria van Bourgondië op een valkenjacht te paard. Bij een sprong over een gracht struikelde het paard. Maria viel en overleed later aan haar verwondingen. Kleine beslissingen, beetje toeval, grote gevolgen. Maar de dingen lopen niet altijd slecht af. Op jacht naar muzikale ideeën? Een andersoortig avontuur. Hou je meer van dansen? Vallen als kunst. Een schilderij van Hans Memling? Wat valt er op? Naast muziek van Du Fay en Ockeghem is ook Toeval van harte welkom. ‘Cadentes’ betekent ‘zij die vallen’… in dit geval voor muziek. Slotvoorstelling van de muziekvakantie voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Conferentie Missa Aurea

In het kader van de Missa Aurea Triptiek focust deze conferentie op de impact die het verhaal van de annunciatie had op de religieuze kunst van de 15de eeuw. Prof. M. Jennifer Bloxam (Williams College, USA) en de zangers van Cappella Pratensis illustreren het verhaal uit het evangelie van Lukas met voorbeelden uit de beeldende kunst, liturgisch drama en religieuze polyfonie om de Missae Ecce ancilla domini van Ockeghem, Du Fay en Regis in hun culturele en religieuze context te plaatsen. Tegelijk worden onderzoekers, musici en muziekliefhebbers uitgenodigd om stil te staan bij de manier waarop religieuze kunst uit het verleden ook vandaag nog betekenisvol kan zijn.

Artistieke hoogdagen aan het Bourgondische hof

Combineer de macht, rijkdom en culturele interesse van de Bourgondische hertogen met de aanwezigheid van uiterst getalenteerde musici in de Nederlanden en u krijgt een stevige voedingsbodem voor muzikale hoogconjunctuur. De polyfonie uit onze contreien vergaarde internationale faam, en succesvolle generaties van componisten en zangers volgden elkaar op. Jasper Gheysen duikt in het b(l)oeiende muzikale leven van de tweede helft van de 15de eeuw en Edward De Maesschalck kadert dit binnen een socioculturele, maatschappelijke en historische context.

Praktisch
Woensdag 21.08.19, 13.00-16.30
Donderdag 22 & vrijdag 23.08.19, 10.00-16.30

€ 175 | € 165 (met Davidsfondslidkaart); inclusief 3 lesdagen, koffie en 5 concerttickets 1ste cat.:

Woensdag 21.08.19, 13.00 lezing Edward De Maesschalck

Woensdag 21.08.19, 20.00 Huelgas Ensemble

Donderdag 22.08.19, 13.00 Utopia

Donderdag 22.08.19, 20.00 ClubMediéval

Vrijdag 23.08.19, 13.00 Le Miroir de Musique

INFO & INSCHRIJVINGEN
www.davidsfonds.be/academie, academie@davidsfonds.be, +32 (0)16 31 06 70

Lezen op Zondag

Schrijf nu in

PROGRAMMA

Lukas De Vos, senior journalist interviewt Assita Kanko over haar pas verschenen boek Omdat je een meisje bent.

Rik Van Cauwelaert, journalist, praat met Leo Neels, over het onlangs verschenen boek Een plan voor het land, geschreven door een team van fellows van Itinera: Leo Neels, Marc De Vos, Ivan Van de Cloot, Johan Albrecht, Jean Hindriks, Simon Ghiotto, Paul Becueen Cind Du Bois.

Anja Daems, presentatrice bij de VRT, praat met Erik Vlaminckover zijn recentste boek Een berg mens onder de witte lakens.

Lukas De Vos, senior journalist, interviewt Pascal Verbeken, over zijn pas verschenen boek Brutopia. De dromen van Brussel.

Johan Verminnen zal naar aanleiding van de verschijning van het boek Brutopia enkele aan Brussel gewijde chansons zingen. Hij werd laureaat van Ontdek de Ster in 1969. Hij groeide uit tot het chanson-boegbeeld in de Nederlandstalige muziek met grote hits als Laat me nu toch niet alleen, Rue des Bouchers, Brussel, Mooie Dagen, Ik wil de wereld zien. In 2017 bracht Johan de live-cd Plankenkoorts uit en binnenkort verschijnt een gloednieuw studio-album. Dit jaar viert hij zijn 50 jaar muzikale loopbaan.

De auteurs Assita Kanko, Leo Neels, Erik Vlamincken Pascal Verbekensigneren graag hun boeken.

HET BOEKENPAKKET

U kunt via het inschrijvingsformulier ook het boekenpakket Lezen op Zondag bestellen. Dat krijgt u overhandigd bij uw aankomst. Daarin vindt u de boeken die aan bod komen in het programma, aangevuld met de volgende selectie van Lezen op Zondag:

De tweede helft, Assita Kanko

Het geweld van geld, Antoon Vandevelde

(Van onzen correspondent) Journalistiek werk van Willem Elsschot, C.J. Aarts en M.C. van Etten

Kongokorset, Herlinde Leyssens

REALIA
AMUZ, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen (Bereikbaarheid).
Datum: zondag 2 juni 2019
Aanvang: 9.30 uur
Inschrijving: € 70 (excl. BTW) per persoon
Boekenpakket: € 105 (excl. BTW)

Bezoekers die gebruik maken van Q-parking Lombardenvest krijgen 10% korting op de normale tarieven als ze hun parkeerticket valideren met de validator vooraan in de inkomhal van AMUZ.

Klankenbad seizoen 19|20 Reeks 1 voor baby’s en peuters

De mens vertoont de grootste aanleg voor muziek in zijn vroegste kindertijd. Het is dan ook heerlijk om met baby’s en peuters eenvoudige liedjes te zingen en te experimenteren met ritme en geluid. In AMUZ kan u uw kindje tijdens vier korte sessies laten kennismaken met muzikaliteit. Klankenbad is gebaseerd op Music Learning Theory van de gereputeerde pedagoog Edwin E. Gordon, die stelt dat muzikaliteit op dezelfde manier wordt verworven als taal. Gordons theorie toont aan dat op zeer jonge leeftijd in contact komen met muziek een grote invloed heeft op de toekomstige muzikale ontwikkeling. Heel nuttig dus om uw kind te stimuleren en spelenderwijze in contact te brengen met muziek, maar bovenal ook bijzonder plezierig voor ouder en kind! Er wordt gewerkt met verschillende leeftijdscategorieën. Baby’s worden gestimuleerd in hun eigen muzikale gebrabbel. Peuters en kleuters gaan aan de slag met melodie, ritme en beweging. Als ouder of begeleider ontdekt u hoe u ook thuis met uw kindje muziek kan maken.

Reeks 1 voor baby’s en peuters
Data: zaterdag 05.10.19, 19.10.19, 02.11.19, 16.11.19
Groepen: 9.00: babys & peuters van 0 tot 18 maanden | 10.00: peuters van 18 tot 24 maanden | 11.00: peuters van 24 maanden tot ze naar de onthaalklas of 1ste kleuterklas gaan

Inschrijvingsformulier

Klankenbad seizoen 19|20 Reeks 3 voor baby’s en peuters

De mens vertoont de grootste aanleg voor muziek in zijn vroegste kindertijd. Het is dan ook heerlijk om met baby’s en peuters eenvoudige liedjes te zingen en te experimenteren met ritme en geluid. In AMUZ kan u uw kindje tijdens vier korte sessies laten kennismaken met muzikaliteit. Klankenbad is gebaseerd opMusic Learning Theoryvan de gereputeerde pedagoog Edwin E. Gordon, die stelt dat muzikaliteit op dezelfde manier wordt verworven als taal. Gordons theorie toont aan dat op zeer jonge leeftijd in contact komen met muziek een grote invloed heeft op de toekomstige muzikale ontwikkeling. Heel nuttig dus om uw kind te stimuleren en spelenderwijze in contact te brengen met muziek, maar bovenal ook bijzonder plezierig voor ouder en kind! Er wordt gewerkt met verschillende leeftijdscategorieën. Baby’s worden gestimuleerd in hun eigen muzikale gebrabbel. Peuters en kleuters gaan aan de slag met melodie, ritme en beweging. Als ouder of begeleider ontdekt u hoe u ook thuis met uw kindje muziek kan maken.

Reeks 3 voor baby’s en peuters
Data: zaterdag 16.05.20, 30.05.20, 13.06.20, 27.06.20
Groepen: 9.00: babys & peuters van 0 tot 18 maanden | 10.00: peuters van 18 tot 24 maanden | 11.00: peuters van 24 maanden tot ze naar de onthaalklas of 1ste kleuterklas gaan

Inschrijvingsformulier

Klankenbad seizoen 19|20 Reeks 2 voor baby’s en peuters

De mens vertoont de grootste aanleg voor muziek in zijn vroegste kindertijd. Het is dan ook heerlijk om met baby’s en peuters eenvoudige liedjes te zingen en te experimenteren met ritme en geluid. In AMUZ kan u uw kindje tijdens vier korte sessies laten kennismaken met muzikaliteit. Klankenbad is gebaseerd opMusic Learning Theoryvan de gereputeerde pedagoog Edwin E. Gordon, die stelt dat muzikaliteit op dezelfde manier wordt verworven als taal. Gordons theorie toont aan dat op zeer jonge leeftijd in contact komen met muziek een grote invloed heeft op de toekomstige muzikale ontwikkeling. Heel nuttig dus om uw kind te stimuleren en spelenderwijze in contact te brengen met muziek, maar bovenal ook bijzonder plezierig voor ouder en kind! Er wordt gewerkt met verschillende leeftijdscategorieën. Baby’s worden gestimuleerd in hun eigen muzikale gebrabbel. Peuters en kleuters gaan aan de slag met melodie, ritme en beweging. Als ouder of begeleider ontdekt u hoe u ook thuis met uw kindje muziek kan maken.

Reeks 2 voor baby’s en peuters
Data: zaterdag 15.02.20, 29.02.20,14.03.20, 28.03.20
Groepen: 9.00: babys & peuters van 0 tot 18 maanden | 10.00: peuters van 18 tot 24 maanden | 11.00: peuters van 24 maanden tot ze naar de onthaalklas of 1ste kleuterklas gaan

Inschrijvingsformulier

The Times

Jonge componisten tussen 12 en 20 jaar krijgen de kans om hun composities te laten uitvoeren door professionele musici op het podium van AMUZ. De meest interessante werken die werden ingezonden, worden tijdens dit slotconcert uitgevoerd door HERMESensemble. Dat een dergelijke oefening prachtige resultaten kan opleveren, bewezen de voorgaande edities van The Times & The times they are a-changin’. Wees dit jaar zelf getuige!

Kent u jong componistentalent tussen 12 en 20 jaar? Alle informatie en de deelnemings- en inschrijvingsvoorwaarden vindt u op www.hermesensemble.be.

The Times Academy

Naast The Times zetten HERMESensemble, AMUZ, De Veerman en Musica een apart ontwikkelingstraject op voor jonge componisten die zich bekwamen aan een conservatorium, onder de naam The Times Academy. Dit is een ontwerpstudio en cocreatietraject waarbij in intensieve samenwerking met de muzikanten van HERMESensemble en componist Wim Henderickx een nieuwe compositie vorm krijgt.

Kunstendag voor kinderen

Zingen in een groep maakt niet alleen gelukkig, het is ook nog eens gezond. Wanneer men zingt, komen er endorfinen vrij. Deze stoffen werken pijnstillend en zorgen voor een geluksgevoel. Zingen werkt ontspannend én u krijgt er energie van. AMUZ nodigt kinderen met hun ouders uit om samen te komen zingen tijdens deze workshop. Er is geen voorkennis vereist, iedereen is welkom! De workshop wordt gegeven door Tom Johnson, met de medewerking van het Vlaams Radiokoor. Johnson is een jonge, bevlogen koordirigent van meerdere kinderkoren, die u ook kan kennen van het VRT-programma In koor. Met zijn enthousiasme krijgt hij zonder twijfel u en uw hele kroost aan het zingen.

Praktisch
Begin- en einduur: 14.00-16.30 (Er wordt een pauze voorzien.)
Leeftijd: We adviseren 6+ gezien de duur van de workshop, maar alle leeftijden zijn toegelaten. Deelnemers: De workshop is voor (groot)ouders of andere volwassenen en hun (klein)kinderen samen.
Prijs: Gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk via deze link. Als er op de dag zelf nog extra personen willen meekomen, is dit vanzelfsprekend geen enkel probleem.

Kinderen worden als componisten geboren

Pianola’s, player piano’s, muziekdozen en andere muzikale apparaten zijn het vertrekpunt en de inspiratiebron voor een creatieve muziekweek in AMUZ, waarbij kinderen van de derde graad lager onderwijs zelf muziek maken en componeren. Het resultaat ervan presenteren ze op dit toonmoment. De opzet van de muzikale projectweken die AMUZ samen met De Veerman inricht, bewees al vele malen zijn verdienste.

Kinderen worden als componisten geboren

Wat kenmerkt de Slavische ziel? Welke volksmuziek weerklonk er in Bohemen? Componisten als Dvorák en Smetana probeerden de schoonheid van hun vaderland te vangen in muziek. Kinderen uit de derde graad lager onderwijs laten zich inspireren door de kronkelende Moldau en de Boheemse wouden voor hun eigen, nieuwe muziekcreaties. Een week hard werken wordt afgesloten met dit toonmoment. De opzet van de muzikale projectweken die AMUZ met De Veerman inricht, zorgt keer op keer voor verrijkende ervaringen.

De vele gezichten van de pianola

In 1905 was Michaël Welte de eerste in Europa die met een hoogwaardig reproductiesysteem op de markt kwam waarmee het spel van een pianist kon worden vastgelegd. Een eeuw later kunt u nog steeds genieten van de muziek én het pianospel van Edvard Grieg, Gabriël Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Alexander Skrjabin en Serge Prokofiev. Een unieke ervaring! Verschillende componisten zagen bovendien ongekende mogelijkheden in de pianola, omdat de beperking van tien of twintig vingers wegviel. Het stimuleerde componisten als Igor Stravinsky, Paul Hindemith en Conlon Nancarrow om de mogelijkheden van de pianola te verkennen.

Interview met Yvo Verschoor

Yvo Verschoor, directeur van het Geelvinck Pianola, vertelt het boeiende verhaal van de opkomst en neergang van de pianola en reproductiepiano’s die furore maakten tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw. Hoe werkten de instrumenten? Wat maakte ze zo geliefd bij een groot publiek? Welke muziek was erop te horen? Hoe inspireerden de instrumenten componisten en pianisten?

Cinema Pianola

Tijdens Cinema Pianola reist u de beginjaren van het bewegende beeld, met o.a. filmpjes van de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1900, de eerste zeppelinvlucht van graaf Zeppelin en met Fernand Légers Le Ballet Mécanique, Buster Keatons The General, e.a. begeleid door live piano-improvisatie en pianorollen met muziek van Scott Joplin, Benjamin Godard, George Antheil e.v.a.

Els Biesemans | Anthony Romaniuk

AMUZ eert in 2020 de 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven. Dertien internationale pianisten spelen al zijn 32 pianosonaten in één weekend.

Concertreeks 4:
10.00 Els Biesemans
11.30 Anthony Romaniuk

Claire Chevallier | Tobias Koch

AMUZ eert in 2020 de 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven. Dertien internationale pianisten spelen al zijn 32 pianosonaten in één weekend.

Concertreeks 5:
13.30 Claire Chevallier
15.00 Tobias Koch

Olga Pashchenko | Abdel Rahman El Bacha

AMUZ eert in 2020 de 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven. Dertien internationale pianisten spelen al zijn 32 pianosonaten in één weekend.

Concertreeks 6:
16.30 Olga Pashchenko
18.00 Abdel Rahman El Bacha

Melvyn Tan | Petra Somlai

AMUZ eert in 2020 de 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven. Dertien internationale pianisten spelen al zijn 32 pianosonaten in één weekend.

Concertreeks 3:
20.00 Melvyn Tan
21.30 Petra Somlai

Arthur Schoonderwoerd | Edoardo Torbianelli | Alexei Lubimov

AMUZ eert in 2020 de 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven. Dertien internationale pianisten spelen al zijn 32 pianosonaten in één weekend.

Concertreeks 2:
13.30 Arthur Schoonderwoerd
14.45 Edoardo Torbianelli
16.00 Alexei Lubimov

Bart van Oort | Linda Nicholson

AMUZ eert in 2020 de 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven. Dertien internationale pianisten spelen al zijn 32 pianosonaten in één weekend.

Concertreeks 1:
10.00 Bart van Oort
11.30 Linda Nicholson

I Fagiolini

Schilder, beeldhouwer, architect, ingenieur, luchtvaartpionier, anatomist, wetenschapper, creatieve duizendpoot Leonardo da Vinci spreekt nog steeds tot ieders verbeelding. Maar volgens Giorgio Vasari, een van de eerste kunsthistorici uit de renaissance had da Vinci eerst een job als muzikant. “Muziek en schilderkunst zijn als broer en zus onlosmakelijk verbonden”, zei da Vinci. Ter ere van de 500ste verjaardag van zijn dood in 2019 schreven Adrian Williams en dichter Gillian Clarke op vraag van I Fagiolini nieuw werk voor acht stemmen bij Da Vinci’s beelden. Ze focussen op zijn wetenschappelijke ontdekkingen en zijn fascinatie voor de kunst van het vliegen. Een fascinerende figuur en een topensemble: een niet te missen avond!

Ensemble Flandriae-Pyrenaei

Laat u verrassen door muziek van 18de-eeuwse Vlaamse en Catalaanse componisten die in hun tijd grote faam kenden, zoals Pedro Rabassa, Francesc Valls en Henri-Jacques de Croes. De Croes startte zijn carrière als eerste violist aan de Antwerpse Sint-Jacobskerk en werd later kapelmeester aan het hof in Brussel. Ook als componist maakte hij grote faam, o.a. te horen in zijn vioolconcerto Il rossignolo & coucou. Frank Agsteribbe brengt musici uit Vlaanderen en Catalonië samen om enkele muzikale parels van ronkende namen van toen weer op de kaart te zetten.

Amandine Beyer & Kitgut Quartet

Voor het debuut van Amandine Beyer en haar strijkkwartet in AMUZ mag Jozef Haydn niet ontbreken. De ‘vader’ van het strijkkwartet wordt nog al te vaak weggezet als klassiek en degelijk, terwijl zijn muziek heel vindingrijk, speels en zelfs humoristisch is. Zijn levenslustig klinkend strijkkwartet in D groot verrast met tal van interessante en vernieuwende thema’s. De invloed van Haydn is ook nog te merken in Schuberts strijkkwartet nr. 7. Het baadt in een sfeer van zorgeloos optimisme en in elk van de vier delen weerklinkt de typische Schubertiaanse lyriek. Laat het Kitgut Quartet uw ontdekking van het seizoen zijn!

Robin Verheyen, Marc Copland & Goeyvaerts Strijktrio

Robin Verheyen liet zich voor een nieuwe compositie inspireren door het iconische werk Madonna met kind van Jean Fouquet en de muziek van zijn tijdgenoot, Guillaume Du Fay. Diens hymne Ave maris stella vormt het fundament van deze nieuwe muziek geschreven voor het duo Verheyen en Copland, en het Goeyvaerts Strijktrio. De muzikanten verkennen de diepere betekenis en context van deze 15de-eeuwse kunst met een hedendaagse blik. Hun beider selectie als artists in residence van het KMSKA heeft de samenwerking tussen Robin Verheyen en het Goeyvaerts Strijktrio in een stroomversnelling gebracht. De aanzienlijke parallellen tussen jazz en polyfonie overtuigen hen dat ze elkaar in deze crossover kunnen versterken tot nieuwe muzikale ideeën.

Wereldpremière

Nuria Rial & Accademia del Piacere

Een ‘grande dame’ met een gouden stemgeluid: Nuria Rial maakt van elk concert een onvergetelijke belevenis. Samen met het internationaal gelauwerde ensemble Accademia del Piacere van de Syrisch-Spaanse gambist Fahmi Alqhai duikt de Spaanse sopraan in het barokrepertoire uit haar thuisland. Inventief, spektakelrijk en flamboyant: dat is het werk van Sebastián Durón, die met schitterende religieuze composities en swingende ‘zarzuelas’ de lieveling werd van het Madrileense hof.

Vox Luminis

Vele componisten hebben bij de Bijbelse tekst van de Klaagliederen over de verwoesting van Jeruzalem in 586 v.C. muziek gecomponeerd, onder wie ook Orlandus Lassus. Hij gaf de dramatiek van de teloorgang van de stad in strenge motetstijl vorm. Zijn stilistische strengheid ondersteunt op superieure wijze de poëtische zeggingskracht van de Klaagliederen. Laat u door Vox Luminis meevoeren in een meditatief stemmenweefsel en geniet van een wonderlijke mengeling van spaarzaamheid en expressie uit lang vervlogen tijden.

Amandine Beyer & Gli Incogniti

Mozarts Hoboconcerto in C, KV 314 werd pas in 1920 (her)ontdekt in Salzburg. De compositie was echter wel bekend in de vorm van Mozarts Fluitconcerto nr. 2 in D. Na onderzoek van zijn correspondentie kon het verband tussen beide werken worden blootgelegd. Mozart schreef het hoboconcerto in 1777 voor Giuseppe Ferlendis, hoboïst van het hoforkest van aartsbisschop Colloredo in Salzburg. Niet veel later kreeg Mozart in Mannheim van de Nederlandse arts Ferdinand Dejean de opdracht om drie fluitconcerto’s en twee fluitkwartetten te componeren. Uit tijdsgebrek transponeerde Mozart zijn hoboconcerto één toon hoger om aan de opdracht te kunnen voldoen. Ook het Vioolconcerto nr. 1 in Bes, KV 207 en zijn Sinfonie nr. 29 in A, KV 201 dateren van zijn laatste jaren in Salzburg, waarin hij zich meer en meer toelegde op instrumentale composities. Deze vrolijke werken illustreren zijn eigenzinnige genie, sprankelend gebracht door onze nieuwe artiest in residentie en haar barokensemble Gli Incogniti.

RedHerring baroque ensemble

Niet alle componisten verlieten hun geboortestreek om een carrière te kunnen uitbouwen in grote Europese centra. Onder de Italiaanse componisten die binnen de grenzen van hun geboorteland bleven, bevinden zich zowel klinkende namen als Albinoni, Scarlatti en Marcello als vandaag nagenoeg onbekende componisten zoals Leo, Fiorenza en Mancini. De meeste van hun composities vallen op door een erg persoonlijke stijl en een extravagantie die buiten de mainstream barokmuziek valt. Napels was een stad met een bloeiend muziekleven en niet minder dan vier conservatoria. De plaatselijke archieven bevatten nu nog steeds onontdekte muzikale schatten. RedHerring presenteert een aantal vrijwel onbekende parels uit de periode 1700-1750.

Le Banquet Céleste

Publiekslieveling en sterzanger Damien Guillon nodigt uit tot hemelse muziekmomenten. De contratenor koos voor de muziek van Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714). Zijn operas gingen helaas verloren, maar in zijn filosofische bundels Harmonische Freude musicalischer Freunde waren enkele aria’s gelukkig ook opgenomen. Deze aria’s en ook zijn liederen illustreren het typisch barokke begrip ‘vanitas’: alles is van voorbijgaande aard. Door in de liederen zorgvuldig te variëren in tempo en instrumentatie geeft Erlebach elke strofe zijn eigen karakter. Een unieke muziekschat.

Jan Michiels

Leo Janácek beschouwde Antonín Dvorák als een muzikale vaderfiguur en was wellicht zijn voornaamste erfgenaam. Pianist Jan Michiels combineert zoete klavierminiaturen en volksdansen van Dvorák met baanbrekende pianostukken van Janácek. Een gecomponeerde dialoog tussen beide Tsjechische meesters waarbij hun stijlen verwonderlijk goed in elkaar overgaan. Ze zijn dan ook allebei grootmeesters in het verklanken van de menselijke ziel. “Origineel en innemend”, schreef De Standaard over dit programma.

Deborah Cachet & L’Achéron

De vijf muzikanten van het Franse ensemble LAchéron en de sopraan Deborah Cachet bundelen de krachten voor cantaten van de jonge Händel. Die was rond de twintig toen hij in Italië aankwam op uitnodiging van een van de de Medici’s. In Venetië schreef hij zijn Figlio d’alte speranze. In Rome ontmoette hij verschillende mecenassen, zoals de kardinalen Ottoboni, Pamphilj & Ruspoli en schreef voor hen wel zestig cantaten. Ze situeren zich tussen kamermuziek en opera en lieten hem toe te experimenteren met muzikale vernuftigheden die hij later in zijn opera’s ook zou gebruiken.

Margret Köll & Luca Pianca

Margret Köll en Luca Pianca baseren zich voor dit concert op de traditie van vroegere virtuozen, die alle soorten muziek feilloos konden aanpassen aan de specifieke taal van hun instrument. Ze selecteren meesterwerken van Claudio Monteverdi, die de barok inluidde, van J.S. Bach, die dit tijdperk 150 jaar later onnavolgbaar afsloot, en van Carlo Gesualdo die in zijn madrigalen op zoek ging naar expressie over de grenzen en de muzikale conventies van zijn tijd heen. In hun versies voor harp en luit zoeken en vinden de muzikanten op weergaloze wijze de ziel van de componisten.

Tiburtina Ensemble

Begin 13de eeuw knielde Franciscus van Assisi neer onder het mediterrane firmament om zijn lof aan God te zingen. Barbora Kabátková stelde een programma samen dat ons meeneemt naar de ruimte tussen hemel en aarde. Samen met twee Italiaanse virtuozen op nyckelharp presenteert ze een selectie van unieke hymnen of lauden: monodische religieuze gezangen uit het beroemde manuscript Laudario di Cortona. De nyckelharp was een geliefkoosd instrument bij rondreizende barden, wiens liederen werden bewonderd door Francisus. “Moeiteloos, krachtig en loepzuiver”, noteerde De Standaard over de zangeressen van Tiburtina, allen absolute specialisten in de middeleeuwse muziek.

Per-Sonat

De muziek van cisterciënzerzusters focust volledig op eenvoud en purisme en voert ons mee naar hun wereld van totale toewijding en concentratie. Volgens de regel van Bernardus van Clairvaux brachten de zusters in de cisterciënzerkloosters hun leven volledig binnen de muren van het convent door, en waren ze dus onzichtbaar voor de buitenwereld. Hun gezangen echter, gekenmerkt door diepe spiritualiteit en laatmiddeleeuwse mystiek, konden worden gehoord door het afgesloten koor. Het Duitse ensemble Per-Sonat o.l.v. Sabine Lutzenberger focust zich niet alleen op het ontdekken van ‘nieuwe’ muziek, maar vooral op het over- en samenbrengen van muziek en poëzie vanuit het gedachtegoed van de middeleeuwen.

Les Arts Florissants

Gesualdo’s vierde madrigaalbundel, uitgegeven in Ferrara in 1596, laat zien hoe de componist met dissonantie in de meerstemmigheid experimenteerde en hoe goed zijn gevoel voor woordexpressie en dramatiek was. Zijn muziek heeft een complexe meerstemmigheid met een lichte Italiaanse charme en tegelijkertijd een waas van droefgeestigheid. Pas in de 20ste eeuw kreeg men uitgebreide belangstelling voor de expressie, de spanning en de geraffineerdheid van de stilte in de madrigalen van Gesualdo. Hij was een bron van inspiratie voor verschillende componisten uit de tweede helft van de 20ste eeuw, zoals Igor Stravinsky.

il Gardellino

Vreugde en feestelijkheid worden in barokmuziek steevast uitgedrukt met trompetten en pauken; zo ook in de twee werken op dit programma. Bachs derde orkestsuite uit 1731 bevat naast een grootse, plechtstatige ouverture en een aantal sprankelende Franse dansen ook de overberoemde, maar o zo ontroerende Air voor strijkers. Aan het Paasoratorium, voor het eerst uitgevoerd in 1725, bleef Bach bijna 25 jaar lang schaven. Het is een echt oratorium, zonder koralen dus en ook zonder evangelist; aan het woord zijn hier Jezus’ trouwste volgelingen die hun uiteenlopende gevoelens en bedenkingen omtrent het wonder van Pasen bezingen in blijmoedige aria’s en uitbundige koren. Een stralend oratorium dat niet vaak wordt uitgevoerd.

Stile Antico

Stile Antico neemt u in dit kerstconcert mee naar de sensuele muzikale wereld van het renaissancistische Spanje en verwent u met een onweerstaanbare mix van weelderige polyfonie en aanstekelijk vrolijke volksdansen. De rijke, prachtige mis van Alonso Lobo, gebaseerd op een motet van Francisco Guerrero en geschreven voor de kathedraal van Toledo staat centraal. Misdelen worden afgewisseld met uitbundige muziek en traditionele dansritmen van Mateo Flecha, mooie kerstminiaturen van Tomás Luis de Victoria en klassieke ‘villancicos’, de Spaanse versie van de traditionele kerstliederen. Net zoals in Spanje het feest van Driekoningen het hoogtepunt is van het kerstseizoen, vormt het magnifieke motet van Cristóbal de Morales dat het verhaal van Herodes en de drie Koningen vertelt een toepasselijke climax van dit kerstconcert.

Vlaams Radiokoor

Weinig 20ste-eeuwse componisten schreven een zo omvangrijk en divers oeuvre bijeen als Benjamin Britten. Britten voer tijdens WO II van Amerika naar Engeland. Midden op de Atlantische Oceaan met onder hem de Duitse onderzeeërs schreef hij een van zijn beroemdste en meest geliefde meesterwerken, A Ceremony of carols, gebaseerd op oud-Engelse teksten uit de 15de en 16de eeuw rond Kerstmis. Het geheel zorgt voor een aparte vertelling van het bekende verhaal over de geboorte van Christus. Het Engelse summum van kerstmuziek, afgewisseld met bekende ‘christmas carols’ en met enkele nieuwe werken als kleine vocale kerstcadeautjes, gebracht door het Vlaams Radiokoor: het wordt een oorstrelende kerst!

Alessandro Denabian & Quartetto Delfico

De Franse muziek uit de late 19de en vroege 20ste eeuw werd erg beïnvloed door de politieke, economische en culturele sterkte van Parijs. Het Parijse conservatorium en de opera trokken de grootste componisten aan, zoals de van oorsprong Boheemse Antoine Reicha. Hij werd directeur van het Parijse conservatorium in 1835 en schreef enkele blaaskwintetten voor o.a. Dauprat, een van de eerste grote Franse hoornisten die bij hem studeerde. Ook Donizetti, vooral als operacomponist bekend, behaalde vele successen in Parijs. Vandaag hoort u een strijkkwartet van zijn hand. “Denabian’s technique and warm tone ensure that his performance of this demanding music is both impressive and persuasive”, lezen we op Earlymusicreview.com.

B-Five blokfluitconsort

John Dowland (1563-1626) geldt vandaag terecht als een van de belangrijkste muzikale persoonlijkheden uit de Engelse gouden eeuw. De Zwitser Carl Rütti componeerde voor B-Five een Dowland-suite waarin het leven van deze Engelse meester wordt verteld. Dowland vertaalde zijn persoonlijke hang naar melancholie muzikaal in zijn beroemdste lied Flow, my teares. Uitgaande van dit lied componeerde Dowland zeven hartstochtelijke dansen, waarmee zijn rijke muzikale fantasie een compendium van de droefheid ontwierp. In samenwerking met Rütti ontplooit het ensemble in In search of Dowland een kleurrijk samengaan van oud en nieuw en laat het polyfonie van toen en hedendaagse klanken versmelten tot een harmonisch geheel.

Lore Binon & Claire Chevallier

Peter Benoits pianostukken behoren tot de meest interessante Belgische klaviermuziek uit de 19de eeuw. Pianovirtuoos Claire Chevallier speelt o.a. zijn erg populaire Derde fantasie en een selectie uit zijn Contes et ballades: illustratieve muziek voor pianosolo waarbij Benoit zijn verbeelding de vrije loop liet. Door het piano-oeuvre van Brusselaar Paul Gilson vormt het ‘nachtelijke’ een rode draad. Het eerste werk binnen deze thematiek is de Nocturne uit 1889. Twee jaar later schreef hij een Berceuse. Sopraan Lore Binon en Claire Chevallier selecteerden prachtige, lyrische liederen van August De Boeck. Vooral zijn liederen op Franstalige gedichten getuigen van een fijnzinnige inspiratie. Zo liet Maurice Ravel zich toendertijd het compliment: “Mais c’est aussi beau que du Fauré!” ontvallen.

Hana Blažíková & Servir Antico

Tijdens de overgang van de late middeleeuwen naar de vroege renaissance hertekenden verstandshuwelijken tussen de machtigste dynastieën het Europese landschap grondig. Maar tijdens de donkerste uren vielen de sociale maskers af en volgde men de stem van het hart. Fluisterende stemmen van minnaars vulden de verleidelijke leegte van de nacht. Aan het Bourgondische hof waren de tegenstellingen tussen een verstandshuwelijk en een geïdealiseerd samenzijn met een geliefde inspiratie voor polyfone werken van o.a. Cordier, Grenon, Binchois, Du Fay, Ockeghem en Ghiselin. Hana Blažíková laat zich hiervoor vergezellen door Servir Antico, een ensemble bestaande uit gerenommeerde solisten en opgericht door Catalina Vicens. Zij wordt internationaal geroemd om haar virtuositeit, lyriek en briljante stijl van spelen.

Les Muffatti

De voorloper van de klarinet, de chalumeau kende een groot succes tussen 1700 en 1740. Een van de componisten die zich liet verleiden door de fluwelen klank van het instrument is de vandaag minder bekende Johann Christoph Graupner. Nochtans zijn Graupners talent, de omvang van zijn repertoire en de uitstekende reputatie die hij tijdens zijn leven genoot erg uitzonderlijk. Johann Friedrich Fasch en Georg Philipp Telemann, twee van zijn tijdgenoten maakten er ook gebruik van in enkele van hun werken. Les Muffatti werkt voor dit concert samen met de beroemde klarinettisten en chalumeauspelers Nicola Boud en Ernst Schlader.

Nicolas Callot & Bart Rodyns

In 1854 schreef Franz Liszt aan cellist Cossmann: “Mijn monsterinstrument met drie klavieren is aangekomen en lijkt een groot succes te zijn.” Het instrument van 1500 kg combineert een vleugelpiano met een tweeklaviersharmonium. Hoewel criticus Richard Pohl aangaf de componist dit pianoharmonium te hebben horen bespelen, werd dit bijzondere instrument van Liszt jammer genoeg nooit in concert bespeeld. Toch was de combinatie van een piano en een harmonium een geliefde instrumentcombinatie in de 19de eeuw die Bart Rodyns en Nicolas Callot hier opnieuw onder de aandacht brengen met muziek van Franz Liszt, Richard Wagner, César Franck en Peter Benoit.

HERMESensemble

De liedcyclus Ayre voor sopraan en ensemble is een van de meest opmerkelijke en ontroerende werken uit de 21ste eeuw. De ervaring dit esthetisch radicale werk voor de eerste keer te horen is zowel levendig als desoriënterend. Bij de eerste indruk is het moeilijk om de raspende klanken, de opzwepende ritmen en de diep penetrerende klaagzang te klasseren onder popmuziek of klassieke muziek, of ze eerder te plaatsen bij de folkmuziek of onder een nog niet gedetermineerde term. Als in een web verbindt Golijov in dit meesterwerk strengen van Arabische, Hebreeuwse, Sardische en Sefardische muziek aan klezmer, flamenco en een mix van elektronische klanken en traditionele geluiden. HERMESensemble koppelt Ayre aan een uitvoering van Adana van Wim Henderickx, waarmee dan weer Indische sferen worden geëvoceerd.

The 1750 Project

Het ensemble met o.a. Jan Van den Borre en Benoit Laurent brengt muziek van componisten die in 1726 in Venetië werkten, en geeft u een inkijk in de rijkdom van het Venetiaanse muzikale leven. Het is tijdens het carnaval in 1726 dat Quantz in Venetië aankomt. Zoals vele kunstenaars uit Noord-Europa maakt hij een studiereis door Italië en laat hij geen enkele mogelijkheid om in de stad muziek te beluisteren onbenut. Hij ziet er hoe Vivaldi het orkest van het Teatro San Angelo dirigeert, woont een opera van Nicola Porpora bij en is onder de indruk van hoboïst Sammartini.

il Gardellino

In de jaren 1750 werd Jommelli beschouwd als een van de meest toonaangevende componisten. Zijn requiemmis zou uitgroeien tot de vaakst uitgevoerde in Europa. In dit bijzonder pakkende werk voor vocaal ensemble, strijkers en basso continuo verzoent Jommelli op meesterlijke wijze de verworvenheden van het barokke contrapunt met het vroegklassieke streven naar transparantie en elegantie. Dit laatste geldt ook voor zijn Miserere uit 1759, een zetting van Psalm 51, die traditioneel onder meer werd gezongen tijdens de lijkstoet die aan de uitvaartdienst voorafging.

Collegium Vocale Gent

Arvo Pärts koorwerk Kanon Pokajanen is een monumentale a-cappellacompositie voor vierstemmig koor. De titel verwijst niet naar de canontechniek, maar naar de canon of een gestructureerde hymne uit de oosters-orthodoxe dienst. Pärt smeedde de oude kerkteksten over boetedoening om tot een overpeinzing bij de 750ste verjaardag van de Dom in Keulen (1997). ‘Heb meelij’ en ‘Loof de Heer’ luiden de refreinen van het stuk, dat indruk maakt door eenvoud en strenge concentratie. Lange, laag geneuriede tonen scheppen een meditatieve, betoverende sfeer. De internationaal gerenommeerde Kaspars Putnins leidt Collegium Vocale Gent door dit prachtwerk heen.

Concerto Palatino

Bruce Dickey is artistiek leider van het blaasensemble Concerto Palatino en wellicht de meest beroemde bespeler van de cornetto, een instrument met een houten klankbuis en het mondstuk van een koperblazer. In navolging van het grote succes van het programma Breathtaking stelde hij met Hana Blažíková een concert samen rond de ideeën van Johannes Kepler (1571-1630) en de muziek uit zijn tijd. De wiskundige en astronoom onderzocht het verband tussen muziek en kosmologie en daagde componisten uit om een motet te schrijven met dezelfde harmonische bewegingen als die hij had ontdekt bij de planeten. Het motet van Orlandus Lassus kwam volgens hem het dichtste in de buurt. Concerto Palatino combineert met muziek van tijdgenoten als Andrea Gabrieli en Hans Leo Hassler en brengt in première ook enkele nieuwe werken van de Grieks-Nederlandse componiste Calliope Tsoupaki.

Ciconia Consort en Maria Milstein

Programma :
Richard Strauß (1864-1949) – Intermezzo, sextet uit opera Capriccio
Felix Mendelssohn (1809-1847) – Concert voor viool en strijkorkest in d
Gustav Mahler (1860-1911) – Adagietto uit vijfde symfonie
Maurice Ravel (1875-1935) – Tzigane voor viool en strijkorkest
Igor Stravinsky (1862-1971) – Concerto en Re

De internationaal gelauwerde Russische violiste Maria Milstein is te gast bij het Ciconia Consort. Zij zal het vioolconcert in d van Mendelssohn en Tzigane van Ravel vertolken. Het jonge Haagse strijkorkest Ciconia Consort ontving internationaal lovende recensies voor de debuut CD French Music for String Orchestra (december 2018).
Groeten uit Scheveningen is een programma over de glorietijd van het klassieke concertleven van de badplaats Scheveningen. Felix Mendelssohn Bartholdy verblijft drie weken op doktersadvies in Badhuis Scheveningen om te kuren. Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw is Scheveningen een internationaal muziekcentrum van allure. Zo vindt in de grote Kurzaal de Nederlandse première van Mahlers vijfde symfonie plaats door de Berliner Philharmoniker. Een indrukwekkende lijst aan internationale beroemdheden betreedt het podium; van Vladimir Horowitz, Herbert von Karajan, Édith Piaf, Maria Callas, Marlène Dietrich tot en met de Rolling Stones. Ook Igor Stravinsky, Maurice Ravel en Richard Strauß zijn gast in het Scheveningse Kuhrhaus. Meer informatie op www.ciconiaconsort.nl

The Schubert Quintet

The Schubert Quintet

Artists:

Gordan Nikolic, violin

Aki Saulière, violin

David Quiggle, viola

Raphael Bell, cello

Celine Flamen, cello

Program:

Prokofiev – Sonata for Two Violins in C major, Op. 56

Arensky – Quartet in A minor for Violin, Viola and Two Cellos, Op. 35

Schubert – String Quintet in C major, D. 956

TICKETS
€ 15,00 / € 5,00 (students)

General admission, Tickets sold at the door, No reservations

Ticket questions –raphaelbell@gmail.com

Noot voor Nood III

het benefiet “noot voor nood” van Z V E Z D O L I K I ensemble werd in 2013 in het leven geroepen door fluitiste en artistiek leider oriana dierinck.

doel van het project is geld inzamelen voor de daklozenwerking en aan de hand van een toegankelijk programma klassieke muziek tot bij de mensen brengen op een historisch unieke locatie. de rode draad van de programma’s voor het project “noot voor nood” is het belichten van telkens een andere perceptie – of interpretatie – van “de vrouw” ; de eerste editie (sint-andrieskerk, “stabat mater” van pergolesi) vertelde over de lijdende moeder. in 2016 (bourlaschouwburg, tangoperita “maría de buenos aires” van astor piazzolla) het verhaal van het jonge meisje maría dat door de tango verleid wordt. naar aanleiding van de fel gesmaakte première in de bourla werd in 2018 een live studio opname gemaakt voor het label “antarctica” die momenteel internationaal verspreid wordt door het gerenommeerde challenge records en zeer regelmatig te horen is op KLARA.

de derde editie zal plaats vinden op 23 maart 2019 om 16:00 in AMUZ. Z V E Z D O L I K I nodigt oud-speler abid bahri uit voor een programma met muziek van britten, pårt en bahri. speciaal voor deze gelegenheid maakt oriana (een nickname voor elizabeth I) dierinck een arrangement van benjamin brittens courtly dances uit zijn opera gloriana voor fluit, oud, strijkers en klein slagwerk, dat britten schreef ter gelegenheid van de kroning van elizabeth II. dit in combinatie met pårts cantus in memoriam benjamin britten voor fluit, strijkers en klok. het bekende fratres (versie fluit, strijkers en klok), eigen werk van bahri en improvisaties met enkele leden van het ensemble vervolledigen dit programma dat als één aaneengesloten geheel zal uitgevoerd worden.

met de steun van stad antwerpen, district borgerhout en ProArte.

Z V E Z D O L I K I werd opgericht in 2008 door fluitiste oriana dierinck. het ensemble staat bekend om zijn unieke sound en originele programma’s en wil aan de hand van oud en nieuw bewust grenzen verleggen. de naam is ontleend aan een cantate van igor stravinsky en betekent koning van de sterren.

verdere info is te vinden op

www.orianadierinck.be en www.zvezdoliki.be

(niet in volgorde: )

fratres (1977) arvo pårt (1935)

cantus in memoriam benjamin britten (1977) arvo part (1935)

courtly dances from gloriana (1953) benjamin britten (1913-1976)

vent de sable . route du sel . el guerrab abid bahri

Benefietconcert Charlotte en Aaron Wajnberg

Op donderdag 28 maart organiseert Rotaryclub Antwerpen-Oost een benefietconcert metCharlotte & Aaron Wajnbergin de prachtige barokke Sint-Augustinuskerk vanAMUZten voordele van haar sociale doelen.

Een uniek benefietconcert met Charlotte Wajnberg, laureateKoningin Elisabethwedstrijdvoor zang 2018 en winnares Klara/Canvas publieksprijs, begeleid door haar echtgenoot op piano, Aaron Wajnberg.

Wie al eens een voorsmaakje wil horen, kan dat op de website van Klarahttps://klara.be/charlotte-wajnberg-een-portret.Hier kan u het interview herbeluisteren uit de uitzending van Klara Live met het Laureatenconcert 2018.https://klara.be/charlotte-en-aaron-wajnberg-komen-naar-klara-desingel-2019

Meer info:

https://www.facebook.com/rcAntwerpenOost

Tickets reserveren?

Kaarten kosten 25 euro in voorverkoop en 35 euro aan de kassa. Bestellen kan op eenvoudig verzoek bijde clubleden of viarotary.antwerpenoost@gmail.commet vermelding vanVoornaam + Naam,Adres, enaantal kaarten. Reservatie is volledig na betaling op rekening nummerBE26 3200 0973 4729met mededeling ‘AMUZ 28/3 + Naam’. Kaarten eveneens bijOscarete verkrijgen.

Locatie: AMUZ,Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen
Aanvang: 20 u. (deuren: vanaf 19.15 u.)

Boogie Boy

Christenen voor Israël België en Tsahal Zion presenteren: Boogie Boy en Svenja van Driessche in concert!

Boogie Boy

Paul Ambach, beter bekend als Boogie Boy, is een begrip in België. Hij is koning van de blues en geeft al jaren swingende concerten in België en over de hele wereld.

Paul Ambach werd geboren in 1948, nadat zijn Joodse ouders de Holocaust ontvlucht waren. Ook toen speelde muziek al een grote rol: zijn vader wist zich een functie te bemachtigen in de opera van Lyon onder een valse naam.

Svenja van Driessche

Violiste Svenja van Driessche is nog maar begin 20 en behoort nu al tot de top in België. Met diplomas van onder meer opleidingen en trainingen in Zwitserland, Italië, Spanje en België, is Svenja hard op weg naar een succesvolle carrière in de muziekwereld.

Svenja van Driessche brengt in het voorprogramma met haar prachtige vioolspel bekende Joodse melodieën ten gehore, zoals muziek van Schindlers List. Boogie Boy speelt met zijn muziekband een breed repertoire, van Adon Olam tot Bashan Habbaa, van Eveeinu Malkanu tot Hava Nagila.

Tickets kosten €20,00
Voor meer info & tickets:

cvibelgie@gmail.com
Els Segers: (0032) 485 58 84 01

Mattheuspassie in pocketformaat

Het Philharmonisch Koor van Antwerpen brengt een uniek jaarconcert:

Mattheuspassie in pocketformaat, een selectie uit de Mattheuspassie van Bach in 60 minuten.

Voor dit concept engageerdeKlara barokspecialistBart Rodyns.

Hij maaktearrangementen voor zijn ensembleThe Party(8 musici). Ziewww.philko.be.

Hendrickje Van Kerckhovezingt de bekende arias en hetPhilkode koralen o.l.v.Erik Demarbaix.

Duiding bij het verhaal wordt gegeven doorPat Donnez, journalist en radiomaker bij Klara.

Als introductie brengt het koor ook nogThe Passionhymnsuit de Johannespassie (2013) vanBob Chilcott.

Info

Passieconcert: zaterdag 16 maart om 20.00 uur in AMUZ

Kammenstraat 81 Antwerpen (centrum)

Kaarten:cat.A€ 22 encat.B€ 19(genummerde plaatsen)

online te bekomen viawww.philko.be

zelf afprinten of klaar laten leggen aan de kassa

Rek.nr Philko: BE74 0689 3145 0207(Passieconcert 2019)

Contact:info@philko.beTel. 0498 48 10 08(Simone Van Hekken)

Familievoorstelling Theater De Spiegel (uitverkocht)

Niet drummen is een beeldend concert vol aanstekelijke ritmische muziek en verwonderlijk figurenspel. Knikkers, bollen, ballen, drumvellen, trommels, water … Een magische tocht door een merkwaardig decor. Een schaduwbeeldkunstenaar, een fluitist-saxofonist en een percussionist nemen heel jonge kinderen en hun (groot)ouders mee op een ontdekkingstocht van klanken, geluidjes, muziek en ritmen. Jong en oud, klein en groot genieten van een rock ’n roll en poëzie. Theater De Spiegel heeft met Niet drummen al 3 awards en 1 speciale erkenning in de wacht gesleept. Duur voorstelling: 45 minuten

Vanaf 8 maanden tot 3 jaar

Familievoorstelling Theater De Spiegel (uitverkocht)

Niet drummen is een beeldend concert vol aanstekelijke ritmische muziek en verwonderlijk figurenspel. Knikkers, bollen, ballen, drumvellen, trommels, water … Een magische tocht door een merkwaardig decor. Een schaduwbeeldkunstenaar, een fluitist-saxofonist en een percussionist nemen heel jonge kinderen en hun (groot)ouders mee op een ontdekkingstocht van klanken, geluidjes, muziek en ritmen. Jong en oud, klein en groot genieten van een rock ’n roll en poëzie. Theater De Spiegel heeft met Niet drummen al 3 awards en 1 speciale erkenning in de wacht gesleept. Duur voorstelling: 45 minuten

Vanaf 8 maanden tot 3 jaar