EN • NL
Ticketshop
<2020>
< >
Hana Blažíková & friends

Hana Blažíková & friends

Cantigas de Santa Maria

De Cantigas de Santa Maria zijn een verzameling van 419 devotieliederen in het Galicisch-Portugees, samengesteld in het midden van de 13de eeuw aan het hof van Alfonso X el Sabio (De Wijze), koning van Léon en Castillië. Het is de grootste middeleeuwse verzameling Marialiederen geschreven in de volkstaal. Eén lied op de tien prijst de daden van Maria aan, terwijl de andere haar mirakels bezingen. Artist in residence Hana Blažíková zet de Arabische, christelijke en ook Andalusische trekjes van de Cantigas boeiend in de verf en zorgt voor muzikaal vuurwerk.

Uitvoerders
Hana Blažíková, zang & harp | Barbora Kabátková, zang & harp | Margit Übellacker, dulce melos | Martin Novák, percussie
Programma
Anoniem: Cantigas de Santa Maria (selectie)
Programmaboekje
Download het programmaboekje
ZO 26.11.17 | 15.00Cat. 1: € 28 / € 24
Cat. 2: € 24 / € 20SHARE ON