EN • NL
Ticketshop
<2020>
< >
Joodse Volksmuziek, een brug tussen de Europese volkeren

Joodse Volksmuziek, een brug tussen de Europese volkeren

Europese dagen van de Joodse Cultuur

Ensemble OR LE `ISRAËL voor Bnai Brith Antwerpen

KLEZMER!

Joodse muziek als brug tussen de Europese culturen

Klezmer is een traditie van Joodse volksmuziek ontstaan in Oost-Europa. Het Jiddische woord klezmer ontleent zijn oorsprong aan twee oude Hebreeuwse woorden: kley (werktuig) en zemer (musiceren). De traditie ontstond uit kleine groepjes muzikanten die allerlei feesten opvrolijkten zoals: gezang op familiebijeenkomsten, dans en muziek op bruiloften en muziek op grotere feesten van een Joodse gemeenschap in de steden of dorpen.
De activiteit kadert in de activiteiten van de Europese dag van de Joodse Cultuur. Op deze feestdag krijgen mensen in alle Europese steden de kans om op een laag drempelige manier kennis te maken met de cultuur, de gebruiken en de gewoontes van de joodse cultuur en gemeenschap die in hun samenleving aanwezig is.

Met Roi Shabbat (trompet) Ruven Bamberger (keyboard en zang) Yaniv Nachum (saxo) en Ido Zilberman (drummer) en zangeres Eva Bialystock

DO 03.09.15 | 19.30€ 15,00SHARE ON