EN • NL
Ticketshop
<2020>
< >
ANNULATIE OF UITSTEL Concert Caljenté o.l.v. Tine Rabijns

ANNULATIE OF UITSTEL Concert Caljenté o.l.v. Tine Rabijns

‘Esta Tierra’

Gezien de recente stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 in België en om de verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan, heeft AMUZ beslist om alle geplande voorstellingen en concerten in de maand maart af te gelasten. Dit geldt ook voor evenementen in zaalhuur. Ook alle randactiviteiten, rondleidingen en educatieve activiteiten van AMUZ tot eind maart worden geannuleerd of uitgesteld. De concertorganisatie of AMUZ zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Programma Esta Tierra

Onze planeet is er een van mirakels. Van wonderbaarlijke schoonheid en ontelbare verrassingen. Of het nu gaat om adembenemende landschappen of de ongrijpbare schittering in een waterdruppel. Met composities van onder andere Vic Nees, Erika Budai, Jake Runestad, en Javier Busto, wil het koor Caljenté een warm, muzikaal eerbetoon brengen aan deze aarde. Onze blauwe bol, een unieke, kwetsbare plek in het universum. Onze thuis, Esta Tierra.

(in willekeurige volgorde)

Esta Tierra (Javier Busto)
Star Sonnet/ Ballade to the moon (Daniel Elder)
Soon a will be done (Traditional)
Sing (Pentatonix)
More sweet than my refrain (Howard Skempton)
Nú hverfur sól í haf (Porkell Sigurbjörnsson)
Let my love be heard (Jake Runestad)
Songs of farewell 1 en 2 (H. Parry)
Earth Song (Frank Ticheli)
Mayday (Vic Nees)
Nella Fantasia (E. Morricone)
Pastlife melodies (Sarah Hopkins)
Cantata Sounds of Earth nr. 6 (Erika Budai)
No search, no rescue (Marcus Paus)
Emerald Stream (Seth Houston)
What counsel has the hooded moon (Frank van Nimwegen)

Tine Rabijns

Tine Rabijns (1980) begon haar muziekstudies aan de gemeentelijke muziekacademie van Ekeren, waar ze piano studeerde bij Hilde vande Casteele. Aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen behaalde ze haar meestergraad piano bij Eliane Rodrigues en Peter Van Der koelen en volgde ze ook lessen bij Jozef De Beenhouwer en Robert Groslot. Momenteel is ze begeleidster en geeft ze pianoles en begeleidingspraktijk aan de muziekacademie van Wijnegem en Brasschaat. Naast piano zijn zang en dirigeren haar grote passies. Sinds haar 14 jaar is ze trouw en enthousiast lid van de C-koren. Ze begon in het jeugdkoor Carmina, zong in het jeugdkoor Cantilene en het vocaal ensemble Cantando en is sedert jaren pianobegeleidster van het jeugdkoor Cantilene. In 2006 en 2011 nam ze deel aan de dirigentencursus Kurt Thomas in Nederland en sindsdien dirigeerde ze verschillende koren. In 2012 volgde ze nog een extra applicatiecursus koordirectie bij Rob Vermeulen en Fokko Oldenhuys en studeerde af met grote onderscheiding. Van 2010 tot 2015 dirigeerde ze het Piuskoor uit Hoogstraten en sinds september 2014 volgde ze An Meeusen op als dirigente van Caljenté. Uit interesse voor het dirigeren volgde ze in 2015 ook nog een jaarmasteropleiding bij Luc Anthonis en Geert Hendrix en in 2016 een masterclass koordirectie bij Hans Leenders en Daniel Reuss.

Caljenté

Caljenté is geboren als resultaat van een vakantieliefde. Het jeugdkoor Cantilene was op koorreis in Boedapest; we schrijven zomer 2005.
Enkele oudgedienden mijmerden over hoe spijtig het toch wel was dat ze omwille van hun leeftijd uit de C-koren weg moesten/waren en over het feit dat dat och wel een leegte was binnen de C-Koren. Waarom zouden ze zelf eens niet proberen om een vervolgkoor op te richten?

Na veel overleg en vergaderingen werd het nieuwe koor, Caljenté, op 21 april 2006 boven de doopvont gehouden. Het eerste echte concert onder leiding van dirigente An Meeusen dateert van december 2006. En daar bleef het niet bij. In 2007 volgden nog een kapelconcert en een deelname aan de Korenmarathon, waar de jury o.a. schreef : “Een mooie balans, zeer origineel en mooi programma met stijlzuivere uitvoeringen. Soepele zang met afwisselend dynamisch pallet. Mooie afwerking.” Na nog enkele kapelconcerten en een kerstconcert in samenwerking met jeugdkoor Carmina, verzorgde Caljenté in 2009 samen met de andere koren het jubileumconcert voor 40 jaar C-koren Ekeren. Ook deden ze mee aan het project ‘Overbruggen’ van Koor&Stem. Ze brachten er het werkHartverwarmend, een stuk voor koor en andersvaliden. In datzelfde jaar mochten ze ook voor de eerste keer deelnemen aan het Provinciaal Tornooi en met groot succes, want Caljenté werd meteen in de reeks ‘Uitmuntendheid’ geplaatst.

2010 was een mijlpaal in het bestaan van het koor : allereerst was er het grootse project ‘Baobab’, waarbij samen metCarminaliederen uit de Afrikaanse cultuur werden gebracht en dat zes keer werd opgevoerd. Caljenté hernam in juni ook de compositieHartverwarmendin het kader van het project van Koor&Stem. In 2011 nam Caljenté deel aan ‘Dubbelkorig’ : een uitvoering van werken van o.a. Bach en Schutz, die geschreven werden voor twee aparte koren. Het concert, samen met Cantilene en Cantando, werd wegens groot succes een tweede maal gebracht. Op 31 maart 2012 kwam Caljenté naar buiten met het project ‘Vuur en water’, een totaalspektakel met zang, slagwerk, dans, beweging en projectie. Op het einde van dat jaar verzorgde Caljenté samen met Wim Becu een kerstconcert rond oude muziek: ‘Villancicos de Navidad’.

In maart 2013 kon het koor zich bij het Provinciaal Tornooi gemakkelijk (87%) handhaven in de categorie ‘Uitmuntendheid’. 2014 stond dan weer in het teken van twee grootse optredens: Caljenté nam deel aan het jubileumconcert van 45 jaar C-koren in een uitverkochte blauwe zaal van deSingel. En om te bewijzen dat het koor van alle markten thuis is, verzorgden zij samen met Con Amore een kapelconcert in het teken van Maria met o.a. een heel sfeervolleStabat Mater.

Nadat An Meeusen 8 jaar lang haar beste beentje voorzette bij Caljenté besloot ze dat het tijd werd voor andere uitdagingen. Ze gaf de fakkel door aan Tine Rabijns, die met veel passie en enthousiasme het dirigeren van Caljenté overnam. In 2015 nam het koor deel aan het kapelconcert en brachten ze ook het sfeervolle concert ‘Awakenings’ in samenwerking met Govaart Haché aan de piano en Tom Johnson als violist. Later volgden nog kerstconcerten en vooral het grootste project ‘Onderweg’, een totaalspektakel met zang, muziek, projectie en een vertelling. In november 2017 trok het koor voor het eerst naar het buitenland : het trad met succes op op het Internationaal Koorfestival van Malta, waar Caljenté een knappe vierde plaats haalde in de categorie ‘profane muziek’. In het najaar van 2018 stond een sfeervol concert rond Franse muziek op het programma.

ZO 15.03.20 | 11.00Standaardticket: € 15,00
Jonger dan 25 j: € 8,00
Reservaties via www.koorlink.beSHARE ON