EN • NL
Ticketshop
<2020>
< >
UITSTEL Per-Sonat

UITSTEL Per-Sonat

Aus dem Verborgenen: Gesänge der Zisterzienserinnen

De muziek van cisterciënzerzusters focust volledig op eenvoud en purisme en voert ons mee naar hun wereld van totale toewijding en concentratie. Volgens de regel van Bernardus van Clairvaux brachten de zusters in de cisterciënzerkloosters hun leven volledig binnen de muren van het convent door, en waren ze dus onzichtbaar voor de buitenwereld. Hun gezangen echter, gekenmerkt door diepe spiritualiteit en laatmiddeleeuwse mystiek, konden worden gehoord door het afgesloten koor. Het Duitse ensemble Per-Sonat o.l.v. Sabine Lutzenberger focust zich niet alleen op het ontdekken van ‘nieuwe’ muziek, maar vooral op het over- en samenbrengen van muziek en poëzie vanuit het gedachtegoed van de middeleeuwen.

Uitvoerders
Tobie Miller, Christine Mothes, sopraan | Elizabeth Rumsey, vedel | Sabine Lutzenberger, sopraan & artistieke leiding
Programma
Gezangen uit de codices Wonnental, Las Huelgas, Marienthal & Antiphonale Romanum
VR 20.03.20 | 21.00Cat. 1: € 20 / € 16
Cat. 2: € 16 / € 14SHARE ON