EN • NL
Ticketshop
<2019>
< >
Sollazzo Ensemble

Sollazzo Ensemble

Leuven Chansonnier - wereldcreatie unica

In 2015 verkocht een klein Brussels veilinghuis aan een kunsthandelaar een kavel samengesteld uit een standbeeld, een verluchte initiaal en een liedboek. Het liedboek werd verworven door het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd en toevertrouwd aan de Alamire Foundation in Leuven, het internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landenvoor onderzoek. Het resultaat overtrof alle verwachtingen: het bleek te gaan om een tot dan totaal onbekend, volledig, laat-15de-eeuws chansonnier in zijn oorspronkelijke, met brokaat beklede band. Vondsten van dergelijke bronnen die bovendien in hun originele vorm zijn overgeleverd, zijn buitengewoon zeldzaam. De laatste vergelijkbare ontdekking dateert van bijna een eeuw geleden.

Het elegante, met gekleurde initialen verluchte handschrift bestaat uit 96 perkamenten bladen. Het opent met een geestelijk werk in het Latijn, maar bevat vervolgens 49, uitsluitend wereldlijke liederen in het Frans. Het handschrift vermeldt geen namen van componisten. Door het feit dat 38 stukken ook in andere chansonniers uit die tijd terug te vinden zijn, konden ze echter worden geïdentificeerd en toegeschreven aan vooraanstaande 15de-eeuwse Franco-Vlaamse meesters als Gilles Binchois, Johannes Ockeghem en Antoine Busnois.

Twaalf composities in het handschrift zijn uniek en volkomen onbekend. Om de identiteit van deze stukken te onthullen, zal verder musicologisch onderzoek nodig zijn. Het Leuven Chansonnier is om meer dan één reden een bijzonder belangrijke vondst: het verdiept de kennis over en de inzichten in de circulatie en receptie van het 15de-eeuwse wereldlijke lied, het is een nieuwe getuige van bekende en soms befaamde composities, en het voegt niet minder dan twaalf onontgonnen stukken toe aan het laatmiddeleeuwse muzikale repertoire.

Het Leuven Chansonnier werd volledig gedigitaliseerd door het Alamire Digital Lab en kunt u online inkijken via www.idemdatabase.org. Een becommentarieerd facsimile werd in 2017 uitgegeven bij WPG, als eerste van een nieuwe reeks, de Leuven Library of Music in Facsimile. De reeks, met als hoofdredacteurs David J. Burn en Bart Demuyt staat in voor kwalitatief hoogstaande reproducties van originele muzikale bronnen die op esthetisch, muzikaal en cultureel vlak bijzonder waardevol zijn. Alle facsimiles zijn volledig in kleur en in het originele formaat. Ze zijn voorzien van een uitvoerig commentaar, geschreven door een gezaghebbend expert.

De wereldpremière van de uitvoering van alle muziek uit het liedboek (inclusief de unica) zal gebeuren door niet minder dan Ensemble Leones, Sollazzo Ensemble, Park Collegium en Huelgas Ensemble.

Uitvoerders
Perrine Devillers, Yukie Sato, sopraan | Vivien Simon, tenor | Christoph Sommer, luit | Johanna Bartz, fluit | Sophia Danilevskaia vedel | Anna Danilevskaia, vedel & artistieke leiding
In samenwerking met
Alamire Foundation
ZA 25.08.18 | 22.15Cat. 1: € 24 / € 20
Cat. 2: € 20 / € 16Dit concert kan deel uitmaken van het abonnement:
- 1618
SHARE ON