EN • NL
Ticketshop
<2019>
< >
Tempus fugit

Tempus fugit

Conferentie

In dit congres staan vragen centraal over het thema tijd in de polyfonie van de 15de en de 16de eeuw. Wat is tactus en hoe moet een dirigent die aangeven? Hoe moeten de verschillende mensuratietekens of maataanduidingen worden begrepen? Kunnen we te weten komen in welk tempo er werd gezongen? Jacob Obrechts Missa Maria zart, een van de langste missen ooit geschreven in de renaissance, zal hierbij als uitgangspunt dienen om de interpretatie van tempo, metrum … te onderzoeken. Professor Ruth I. DeFord (New York, Hunter College), gespecialiseerd in deze materie zal samen met musicologen, uitvoerders en geïnteresseerden naar antwoorden zoeken op de vele vragen.

In samenwerking met
Alamire Foundation
VR 17.08.18 | 18.00

SHARE ON