EN • NL
Ticketshop

Educatie voor kinderen en jongeren

VOOR DE KLEINSTEN

Klankenbad
MUZIKALE DIALOGEN VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 5 JAAR
! NU OOK VOOR KLEUTERS !
De mens vertoont de grootste aanleg voor muziek in zijn vroegste kindertijd. Het is dan ook heerlijk om met baby’s en peuters eenvoudige liedjes te zingen en te experimenteren met ritme en geluid. In de foyer van AMUZ kan u uw kindje tijdens vier korte sessies laten kennismaken met muzikaliteit. Klankenbad is gebaseerd op The music learning theory van de gereputeerde pedagoog Edwin E. Gordon, die
stelt dat muzikaliteit op dezelfde manier wordt verworven als taal. Gordons theorie toont aan dat op zeer jonge leeftijd in contact komen met muziek een grote invloed heeft op de toekomstige muzikale ontwikkeling. Heel nuttig dus om uw kind te stimuleren en spelenderwijze in contact te brengen met muziek, maar bovenal ook bijzonder plezierig voor ouder en kind! Er wordt gewerkt met vijf leeftijdscategorieën. Baby’s worden gestimuleerd in hun eigen muzikale gebrabbel. Peuters en kleuters gaan aan de slag met melodie, ritme en beweging. Als ouder of begeleider ontdekt u hoe u ook thuis met uw kindje muziek kan maken.

DATA:
reeks 1: afgelopen
reeks 2: zaterdag 10/2, 24/2, 10/3, 24/3/2018
reeks 3: zaterdag 14/4, 28/4, 12/5, 26/5/2018

GROEPEN:
9.00: baby’s & peuters van 0 tot 18 maanden
10.00: peuters van 18 tot 24 maanden
11.00: peuters van 24 maanden tot ze naar de onthaalklas of 1ste kleuterklas gaan
13.00: kleuters die naar de onthaalklas gaan of naar de 1ste kleuterklas
14.00: kleuters die naar de 2de of 3de kleuterklas gaan

LOCATIE: AMUZ

TICKETS: € 40 voor een reeks van 4 sessies, reservaties via AMUZ (maximaal 2 volwassenen per ingeschreven kind)

INSCHRIJVING: via het online inschrijvingsformulier. Opgelet: per reeks is er een apart inschrijvingsformulier. Dit inschrijvingsformulier vindt u op de gedetailleerde pagina van de reeks (de kaders helemaal onderaan), of hier: 

IN SAMENWERKING MET: Musica, Impulscentrum voor muziek

____________________________

JONGE COMPONISTEN

The Times & The Times Academy
10 JAAR THE TIMES IN 2018
In 2018 viert The Times zijn 10-jarige bestaan! Het afgelopen decennium leverde The Times prachtige resultaten op en vonden vele jonge muziekmakers zo hun weg naar een al dan niet professioneel muziekleven. Het jubileum van The Times is een uitgelezen gelegenheid om de alumni in de bloemetjes te zetten. Maar er is meer! The Times groeit, bloeit, breidt uit … In het cocreatietraject The Times Academy worden conservatoriumstudenten compositie uitgedaagd om een nagelnieuw werk te schrijven voor en met HERMESensemble. Een veelbelovend en spannend tweeluik, met de klemtoon op muzikaal avontuur en de klank van de toekomst.

INFO & INSCHRIJVINGEN: www.hermesensemble-thetimes.com
CONCERT: Zondag 25.02.18, 15.00: The Times, 16.30: The Times Academy
LOCATIE: AMUZ
TICKETS: € 10
IN SAMENWERKING MET: HERMESensemble & De Veerman

____________________________

AMUZ VOOR SCHOLEN

OP STAP MET THOMAS
Interactieve rondleiding 1ste graad basisonderwijs
Voor het eerste en het tweede leerjaar ontwikkelden AMUZ, De Veerman en jeugdauteur Joke van Leeuwen een interactieve rondleiding in de voormalige St.-Augustinuskerk. Hierbij komen muziek, de geschiedenis van het gebouw en de concertwerking van AMUZ op een speelse manier aan bod.

Duur: een halve schooldag
Hoe: Per rondleiding kan één klas (ca. 25 leerlingen) deelnemen. Een docent van De Veerman leidt het spel
Prijs: € 5 per leerling (met een minimumtotaal van € 75 per rondleiding). 
Info & inschrijvingen: +32 (0)3 292 36 83 | educatie@amuz.be

Op stap met Thomas_infofiche

Ga gratis met De Lijn naar AMUZ dankzij dynamoOPWEG.

 

INSPECTEUR VIOLA
Muzikaal detectivespel 2de graad basisonderwijs
Voor klassen van het derde en het vierde leerjaar ontwikkelden AMUZ en De Veerman het project Inspecteur Viola. Tijdens dit muzikale detectivespel gaan leerlingen in groepjes op zoek naar informatie over componisten uit het verre en nabije verleden.

Duur: een halve schooldag
Hoe: Per rondleiding kan één klas (ca. 25 leerlingen) deelnemen. Een docent van De Veerman leidt het spel
Prijs: € 5 per leerling (met een minimumtotaal van € 75 per rondleiding). 
Info & inschrijvingen: +32 (0)3 292 36 83 | educatie@amuz.be

Inspecteur Viola_infofiche

Mogelijke data:

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier. Andere data mogelijk in overleg, aan te vragen via educatie@amuz.be. 

Ga gratis met De Lijn naar AMUZ dankzij dynamoOPWEG.

 

KINDEREN WORDEN ALS COMPONISTEN GEBOREN
Muzikale projectweek 3de graad basisonderwijs
Een klas resideert een week lang in AMUZ en gaat creatief aan de slag met een bepaald repertoire of muzikaal thema. De leerlingen worden ook gestimuleerd om zelf te componeren. Op het einde van de week worden de schoolkameraadjes en ouders uitgenodigd op een heus toonmoment, dat de leerlingen zelf in elkaar hebben gestoken. Neem contact op met AMUZ of De Veerman voor meer informatie over deelname.

Ga gratis met De Lijn naar AMUZ dankzij dynamoOPWEG.